dnes má meniny Frederik Frederika
zajtra Viktor
25.2. 2020

Pokroky v reči a komunikácii zjavne napredujú. Dieťa hovorí plynulo a správne, s oveľa väčšou istotou a menším úsilím používa slová, slovné spojenia a vety. K verbálnemu prejavu začína pripájať prvky neverbálnej komunikácie (reč tela, gestiku, mimiku).

02/07/2011 - 19:42
mamatata2019


Reč, verbálny prejav a komunikácia hrá v tejto etape života dieťaťa (2,5 – 3 roky) niekoľko významných funkcií. Zvládanie reči dieťa stimuluje k zložitejším myšlienkovým procesom, zaraďuje ho do okolitej spoločnosti, prispieva k osamostatňovaniu sa a k  pocitu samostatnosti a autonómie.

04/18/2011 - 00:44
Mamatata.sk

Od 1. roku dieťa

    * – rozpoznáva svoje meno;
    * – rozumie pojmu „nie“;

09/12/2012 - 09:04
Mamatata.sk

Veľmi laický a nezainteresovaný pohľad na čítanie by mohol viesť k názoru, že dieťa sa učí čítať v škole a to šikovnejšie na konci predškolského obdobia. Výskumy však potvrdzujú  veľmi zaujímavé fakty.

Rodičia sú prvými a najvýznamnejšími učiteľmi dieťaťa. Majú neobyčajne silný, až kľúčový vplyv na postoje dieťaťa k čítaniu, gramotnosti, ku knihám. Majú existenčný význam na formovanie základných predpokladov čitateľských schopností. Sú tými, kto kladie základy ranej gramotnosti a pregramotnosti, dáva svojmu potomkovi čitateľský vzor a formuje a upevňuje v ňom motiváciu k čítaniu.

05/16/2011 - 07:08
Mamatata.sk