dnes má meniny Frederik Frederika
zajtra Viktor
25.2. 2020

3.11.2011
ŠTVRTOK

10.30 – 12.00
Jaroslav Cita a jeho čarovná chalúpka na čistinke nápadov
Slimáka Maťa a škriatka Klinčeka z chalúpky na lesnej čistinke nemusíme deťom a ani ich rodičom predstavovať. Preţili s nimi uţ vyše sto dobrodruţstiev! Ale kto ich vymyslel, nakreslil a prešiel s nimi uţ pár desaťročí? Pán Jaroslav Cita oslávil svoje 85. narodeniny a stôl s nápadmi má stále plný.
Prezentácia tvorby originálneho autora detských rozprávok, ilustrátora, animátora, priateľa všetkých detí – Jaroslava Citu. Otvorenie výstavy pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea v priestoroch Bibliotéky
Garant Impresa Art

 

10/31/2011 - 23:14
mamatata

3.11.2011  ŠTVRTOK
11.00 – 12.00
Prezentácia knižných noviniek z vydavateľstva Spolok Slovákov v Poľsku a vydavateľstva Goralinga, diskusia:
Nepokojná hranica – diskusia na tému slovensko-poľských vzťahov od roku 1918 do súčasnosti (za účasti 1. českoslovesného konzula po 2. svetovej vojne v Poľsku Mateja Andráša a historikov: Milica Majeriková (autorka knihy Vojna o Spiš), Martina Lacku (UPN) a Pavla Matulu (Pedagogická fakulta UK)
Almanach Slováci v Poľsku XII. – Matej Andráš a diplomacia srdca (zborník)
Opcia. Presídlenie Rusínov do ZSSR 1945-1947 (za účasti jedného z autorov historika Michala Šmigeľa z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Garant GORALINGA

10/31/2011 - 23:04
mamatata

1. DUCH / THE GHOSEN – Karol Majerský, 3D animácia, 3:00

2. MUŽ V PRÁCI / MAN AT WORK – Štefan Lelovič, klasická animácia, 1:13

3. SME JEDNO TELO / WE ARE ONE BODY – Alexandra Cíchová, klasická animácia, 2:00

11/01/2011 - 02:49
mamatata