dnes má meniny Miloš
zajtra Timotej
23.1. 2021
Štvrtina rodičov sa pri alkohole spolieha na osvetu v škole
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Kritickejšie, zdržanlivejšie a informovanejšie – také sú dnes slovenské deti v súvislosti s alkoholom v porovnaní s rokom 2015, keď občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR) spustilo projekt Hovorme o alkohole.

„Napriek merateľným prínosom osvetovej, edukačnej a preventívnej činnosti nesmieme zabúdať na to, že stále sú to len deti – potrebujú pretrvávajúcu ochranu, podporu a pozitívne vzory,“apeluje predseda predstavenstva občianskeho združenia FPSR Erik Čížek a dodáva: „Navyše, nepretržite prichádzajú nové ročníky, takže táto významná zložka nášho pôsobenia, samozrejme, musí mať kontinuitu.“

Program Hovorme o alkohole už poučil vyše 15 000 siedmakov

Na prahu 6. ročníka vykazoval program Hovorme o alkohole za svoju históriu prednášky špeciálne vyškolených lektorov v 190 školách, a to v 759 triedach pre spolu 15 419 žiakov.

„Naše sústavné úsilie nemení nič na tom, že úloha rodičov je v komplexnom výchovnom procese tá najdôležitejšia. Škola ani my nedokážeme túto rolu naplno suplovať. Ak má rodina dobre nastavený hodnotový rebríček, potom deti vedia povedať jasné ´Nie!´ alkoholu,“ konštatuje Erik Čížek. Popri interaktívnych prednáškach pre žiakov 7. ročníkov je druhým pilierom kampane web s radami pre mládež, učiteľov a rodičov.

Prieskum odhalil, že viac ako štvrtina rodičov, presne 27 %, sa pri alkohole spolieha na osvetovú prácu školy a zhruba pätina (19 %) priznáva svoju neschopnosť podnietiť a viesť takýto rozhovor.

Menšia škodlivosť piva a vína je iba mýtus

Štatistiky ukazujú, že čím skôr človek začne požívať alkohol, tým väčšia je hrozba, že mu prepadne. V priemere 4 z 10 ľudí, ktorí začnú konzumovať alkohol pred dosiahnutím veku 15 rokov, sa napokon stanú závislými. Prieskum ďalej ukázal, že približne štvrtina rodičov sama ponúkla svojim deťom už vo veku medzi 12. a 14. rokom symbolický prípitok či ochutnanie alkoholu. Najčastejšie to bolo pivo (68 %) a víno (16 %).

„Všeobecne je rozšírený mýtus, že tieto nápoje sú neškodnejšie ako tvrdý alkohol, čo však vôbec nie je pravda. V pollitri piva alebo dvoch deci vína sa nachádza zhruba rovnaké množstvo alkoholu ako v poháriku destilátu či liehoviny,“ zdôrazňuje Erik Čížek a pokračuje: „Mnoho rodičov neberie do úvahy, že takéto zdanlivo nevinné konanie, ktoré majú tendenciu považovať za akési vhodné poučenie pod dohľadom, môže u dieťaťa spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti a podporiť jeho sklon k budúcej závislosti na návykových látkach.“

Psychológ Josef Šedivý z občianskeho združenia Sananim, ktoré pôsobí v oblasti drogových závislostí a dlhodobo spolupracuje s FPSR, na to nadväzuje: „Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho vníma ako úplne bežnú a niekedy aj neodmysliteľnú súčasť života. Alkohol sa v našej spoločnosti spája s rituálmi a rôzne oslavy k nim patria. Záleží na nás, či podobné stereotypy chceme budovať u detí.“

Len polovica rodičov si je úplne istých

Moderná doba je hektická a požadovačná – už tínedžeri zažívajú obrovské množstvo stresu. Školské, športové a v niektorých prípadoch aj čiastočné pracovné záťaže sa môžu nakumulovať a pohárik na vyventilovanie nie je výnimkou. Napätie vyvstávajúce zo spomenutých povinností však nemusí byť jediným spúšťačom. Ďalšími častými sú napríklad prvé vzťahové otrasy, snaha zapadnúť do komunity vrstovníkov, ambícia cítiť sa zrelšie či „len“ zvedavosť. „Emocionálna nezrelosť spôsobuje, že u detí a mladistvých sa návyk vytvára veľmi rýchlo,“ varuje Erik Čížek.

Z ankety OZ Fórum Pi s rozumom Slovensko vyplynulo, že iba 41 % detí sa rodičom zveruje s prvou skúsenosťou s alkoholom. Následne si s nimi na danú tému pohovorí 94 % rodičov, zatiaľ čo 2 % sa tým ani v takejto situácii nijako nezaoberajú. „Jednoznačne odporúčame nerozdávať striktné zákazy či tresty. Čo dieťaťu, najmä staršiemu, zakazujeme, po tom silnejšie túži. Deťom by sme mali vysvetliť, že alkohol nie je znakom úspechu, zrelosti a atraktivity človeka, a keď sa to s ním preženie, dokáže rozvrátiť zdravie, vzťahy i celkovú spoločenskú funkčnosť,“ nabáda Josef Šedivý.

Osvety nikdy nie je dosť: venujte OZ Fórum Pi s rozumom Slovensko 2 % zo svojich daní

Občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko vzniklo v júni 2010 a vyvíja aktivity zamerané na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu najmä u rizikových skupín – okrem mladistvých sú nimi aj šoféri a tehotné, resp. dojčiace ženy. Projekt Hovorme o alkohole pre žiakov 7. ročníkov základných škôl existuje už šiesty rok a podporiť ho môžete aj 2 % zo svojich daní.

 

Prečo je dôležitý projekt Hovorme o alkohole?

  • Interaktívnou formou edukuje žiakov 7. ročníkov ZŠ o nevhodnosti konzumácie alkoholu mladistvými
  • Za 5 rokov špeciálne vyškolení lektori navštívili 190 škôl, 759 tried a 15 419 študentov
  • V posledných rokoch sa miera konzumácie alkoholu u 13-ročných tínedžerov na Slovensku znížila u dievčat o 2/3 (z 12 % na 4 %) a u chlapcov o polovicu (zo 17 % na 8 %) a dostala sa tým na priemer EÚ