dnes má meniny Dobroslav
zajtra Kristína
15.1. 2021

Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deti rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi dostanú dotáciu priamo do školského zariadenia. Rodičia, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.