dnes má meniny Henrieta
zajtra Vratko
28.11. 2020

Čítanie a rodičia?

Pi, 01/07/2011 - 12:44 — Mamatata.sk

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Veľmi laický a nezainteresovaný pohľad na čítanie by mohol viesť k názoru, že dieťa sa učí čítať v škole a to šikovnejšie na konci predškolského obdobia. Výskumy však potvrdzujú  veľmi zaujímavé fakty.

Rodičia sú prvými a najvýznamnejšími učiteľmi dieťaťa. Majú neobyčajne silný, až kľúčový vplyv na postoje dieťaťa k čítaniu, gramotnosti, ku knihám. Majú existenčný význam na formovanie základných predpokladov čitateľských schopností. Sú tými, kto kladie základy ranej gramotnosti a pregramotnosti, dáva svojmu potomkovi čitateľský vzor a formuje a upevňuje v ňom motiváciu k čítaniu.

Vezmime to cez počty (alebo čítanie matematicky)

Ak sa číta dieťaťu každý deň od narodenia 30 minút (nemusí to byť vkuse), vo veku 5 rokov má za sebou 913 hodín veršov, rozprávok a príbehov (Zdroj: U.S. Department of Education, America Reads Challenge). Premeňme si to na drobné – je to 913 hodín rozumových operácií, citových záchvevov a pnutí, 913 hodín hry s myšlienkami, 913 hodín sústredenej  práce s jazykom, 913 hodín pre výtvory bujnej a vďačnej, nikdy nenasýtenej detskej fantázie, 913 hodín príbehov o svete, jeho princípoch a zákonitostiach... priznajme si, že je to slušný tréning.

Ak zredukujeme tento čas na 10 minút denne, dieťa má v piatich rokoch už len 304 (t.j. asi jednu tretinu) načítaných hodín a pri redukcii čítania na 30 minút týždenne je to už len 130 hodín výučby.

Čítanie, ktoré trvá menej ako 30 minút týždenne, netvorí viac ako 60-hodinový fundus prípravy v období prvých piatich rokov života dieťaťa v prospech formovania schopností a zručností gramotnosti, a to práve v období kedy sa dieťa vyvíja najintenzívnejšie a naj

Starí rodičia, rodičia, súrodenci, opatrovateľky by mali čítať deťom v predškolskom veku tak často, ako sa len dá, a to od toho najskoršieho veku. Kapacity, predpoklady, schopnosti a dispozície na čítanie, učenie a vzdelávanie sa v plnej miere rozvíjajú už, respektíve v období do 6 rokov, kedy dieťa vstupuje do školy.

A preto.... Čítajte s nami!

 

Ako začať formovať čitateľa?

 • Včleňte knihu do života dieťaťa čo najskôr.
 • Nezabudnite, že dieťa fascinujú zvuky, tvary, farby – to všetko poskytuje aj knižka.
 • Čítajte dieťaťu každý deň.
 • Stanovte si pravidelný čas pred popoludňajším spánkom, po jedle alebo večer pred spaním.
 • Stanovte dĺžku čítania.
 • Vypnite televízor alebo iné médiá.
 • Zvoľte (vytvorte) si čo najútulnejší „čitateľský“ kútik.
 • Majte knihy pri posteli.
 • Berte si knihu do auta na dlhé cesty a čítajte, alebo ju aspoň nechajte dieťaťu listovať.
 • Upozorňujte dieťa na písmenká a nechajte ho poznávať ich.
 • Zriaďte dieťaťu knižnicu s jeho vlastnými knižkami.
 • Navštevujte knižnicu v rámci bežných rodinných aktivít.
   

Ako podporovať u dieťaťa záujem o čítanie a príbeh?

 • Zapájajte dieťa do čítania.
 • Dávajte mu otázky o prečítanom.
 • Vkladajte dramatické prvky.
 • Meňte hlas pri rozličných postavách.
 • Čítajte vždy, keď môžete.
 • Rozprávajte sa o ilustráciách a obrázkoch v knihách.
 • Vymýšľajte vlastné príbehy a o živote rozprávkových postáv z knižiek.

 

Ako pomôcť dieťaťu rozvíjať základné predpoklady pre čítanie?

·          Čítanie sa začína jazykom – zámerne rozširujte slovnú zásobu dieťaťa.

·          Čítanie sa začína komunikáciou – rozprávajte sa s dieťaťom a počúvajte ho.

·          Čítanie sa začína počúvaním – čítajte (predčítajte) dieťaťu každý deň.

·          Učte sa spolu pesničky a veršíky.

·          Vzbudzujte a podporujte u dieťaťa záujem o jazyk a motiváciu k čítaniu.

·          Rozprávajte príbehy, hádanky a vtipy, hrajte sa slovné hry.

·          Vytvorte doma miesto (kútik) na čítanie, podporujte jeho samostatné čitateľské aktivity, prezeranie knižiek, listovanie v nich a hlasné „čítanie“.

·          Učte ho základnej manipulácii s knižkou (zošitom).

·          Rozprávajte sa o knižkách.

·          Podporujte jeho „čítanie“ (napodobňovanie tejto činnosti).

·          Podporujte jeho „písanie“ (napodobňovanie tejto činnosti).

·          Jeho výtvory chváľte, zbierajte – zriaďte pre ne album, „knihu“, alebo ich vystavujte na jeho nástenke, na stene a pod.

·          Hrajte slovné hry.

·          Podporujte jeho záujem o písmenká.

·          Učte dieťa rozpoznávať zvuky a tvary písmen.

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková
Foto © Katarína Balanová