dnes má meniny Gejza
zajtra Tamara
25.1. 2022

Autorské práva

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Obsah stránok Mamatata na adrese www.mamatata.sk je majetkom spoločnosti Impresa Art, s.r.o. a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumie články, obrázky, audio a videozáznamy, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné, alebo heslom chránené nástroje na portáli Mamatata.

Obsah portálu Mamatata a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria súčasť portálu Mamatata, nesmie tretia strana bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku, alebo ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru Mamatata.

Tento obsah môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia, okrem prípadu uvedeného nižšie.

Užívateľ je oprávnený rozšíriť malú časť obsahu servera Mamatata (napr. jeden článok, alebo jeho časť, prípadne graf alebo tabuľku) výhradne pre nekomerčné účely a bezodplatne ich distribuovať neelektronickou formou obmedzenému okruhu užívateľov. Podmienkou v tomto prípade je, že na šírenom materiále bude uvedený zdroj správy, jeho súčasťou bude formulácia "Šírené s povolením Impresa Art, s.r.o., www.mamatata.sk" a budú zachované všetky označenia autorských a ďalších práv spôsobom, aký je použitý na portáli Mamatata.

Akýkoľvek materiál z portálu Mamatata nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo mailingov.