dnes má meniny Marcela
zajtra Leonard
15.8. 2020
Pravidelné očkovania
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Očkovanie proti tuberkulóze
Očkuje sa živou oslabenou vakcínou BCG (Mycobacterium bovis) na 4. Deň života, najneskôr do 6. Týždňa života. Novorodenec musí mať najmenej 2500 g. Ak sa očkovanie neuskutoční do 6. týždňa, vykoná sa po skončení očkovania predpísaného v 1. Roku života. Tri mesiace po očkovaní sa kontroluje miesto vpichu a regionálne lymfatické uzliny. Ak je tzv. tuberkulínová reakcia negatívna, čiže sa nevytvorila dostatočná imunita, dieťa sa preočkuje v 6., 13. A 18. Roku života. Proti tuberkulóze neočkujeme deti (okrem všeobecných kontraindikácií)s pozitívnou tuberkulínovou reakciou, po prekonaní infekčných chorôb (podľa choroby 2 týž. až 6 mesiacov), ak má sklon k tvorbe keloidných jaziev.
<Očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu
Používa sa trojvakcína, ktorá obsahuje difterický a tetanický anatoxín a pertusický bakterín. Ak má dieťa ochorenie CNS, zaočkuje sa dvojvakcínou proti záškrtu a tetanu (vynechá sa očkovanie proti čiernemu kašľu). Základné očkovanie sa robí v 3 dávkach: 1. Dávka najskôr v 10. týždni života(vzhľadom na predchádzajúce očkovanie proti TBC), 2. Dávka 6 týždňov po 1 dávke, 3. dávka 6 mesiacov po 2. dávke. Preočkovanie sa robí v 3. a 6. roku života (proti všetkým trom ochoreniam) a v 14. rokoch len proti tetanu. Účinná imunita proti tetanu trvá 5 - 10 rokov, preto sa odporúča preočkovanie každých 10 rokov. Proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu neočkujeme deti s ochoreniami CNS, závažnou reakciou po predchádzajúcom očkovaní, deti s kŕčmi. Po tomto očkovaní môžu vzniknúť komplikácie, a to lokálne – miesto vpichu je opuchnuté, bolestivé, červené (1 z 2 dávok) a celkové. Tie môžu byť mierne – teplota nad 38 C, vracanie, dráždivosť, odmietanie potravy a závažné – kolaps, šok, kŕče, teplota nad 40 st., akútna encefalopatia(1 z 110000 dávok), epilepsia až trvalé nervové poškodenie (1 z 310000 dávok).
Očkovanie proti detskej obrne
Očkuje sa živou oslabenou Sabinovou vakcínou obsahujúcou 3 typy poliovírusu. Základné očkovanie sa vykonáva celoplošne na území celého štátu v dvoch etapách. V marci poliovírus typ 1 a v máji poliovírus typ 2 a 3 dva po sebe nasledujúce roky. Dieťa musí mať najmenej 10 týždňov. Preočkovanie sa robí v 13. roku. K osobitným kontraindikáciám patria hnačkové ochorenia, nervové ochorenia a intolerancia bielkovín kravského mlieka (vakcína obsahuje súčasť kravského mlieka). Po očkovaní môže zriedka dôjsť k výskytu kŕčom.
Očkovanie proti osýpkam, rubeole a príušniciam
Očkuje sa živou oslabenou trojvakcínou v 15. mesiaci života. Preočkovanie sa robí v 13. roku života. Ku komplikáciám patrí teplota, niekedy aj s výsevom exantému (vyrážok), ktorý však nie je infekčný.
Očkovanie proti hepatitíde B
Očkuje sa rekombinantnou vakcínou z HbsAg antigénu (vírusový antigén). V novorodeneckom veku sa očkujú deti, ktoré sa narodili HbsAg pozitívnym matkám a rómski novorodenci v oblastiach, ktoré určí okresný hygienik. V týchto prípadoch sa 1. dávka podáva do 24 hodín (u novorodencov HbsAg pozitívnych matiek spolu s podaním špecifických protilátok t.j. s pasívnou imunizáciou), 2. dávka sa podáva 1 mesiac po 1. dávke, 3. dávka 5 mesiacov po 2. dávke. Preočkováva sa v 7. roku života. Zdravé deti sa očkujú prvou dávkou v 10 týždni, druhou dávkou po 6 týždňoch, treťou dávkou po ďalších 6 mesiacoch od druhej dávky. Osobitné očkovanie proti hepatitíde B sa odporúča u zdravotníckeho personálu (aj študenti stredných a vysokých škôl so zdravotníckym zameraním), pacienti zaradení do dialyzačného programu, osoby s vnímavými sexuálnymi a rodinnými kontaktmi s chorými na hepatitídu B.
Očkovanie proti Hemophilus influenzae B
Hemophilus influenzae B patrí k vyvolávateľom najčastejších baktériových infekcií u malých detí, spôsobuje život ohrozujúce infekcie ako meningitída /zápal mozgových blán/, sepsa, epiglotitída (zápal hrtanovej príchlopky). Preto patrí už aj na Slovensku medzi pravidelné očkovania. Základné očkovanie – 1. dávka sa podáva v 10. týždni, 2. dávka o 6 týždňov a 3. dávka o 6 mesiacov po druhej dávke. Preočkovanie sa robí 12 mesiacov po 3. dávke. Základné očkovanie u detí 12- až 15-mesačných sa robí 2 dávkami, u detí starších ako 15 mesiacov 1 dávkou. Komplikácie môžu byť celkové – horúčka, dráždivosť a lokálne – bolesť, opuch, začervenanie v mieste vpichu.


pošli na vybrali.sme.sk


Zdieľať