dnes má meniny Ambróz
zajtra Marína
7.12. 2019
Úrazy hlavy a lebky
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Podľa štatistiky najčastejším poranením u najmladších detí, teda dojčiat, batoliat a predškolákov patria poranenia hlavy a lebky v súvislosti s pádom.

Podľa mechanizmu úrazu prevažujú 2 typy poranení:
1. poranenie, vznikajúce priamym nárazom, pričom často dochádza k poraneniu mäkkých tkanív hlavy a k fraktúre lebky s následným pomliaždením mozgového tkaniva. Samotné poranenie mäkkých tkanív nebýva nebezpečné, zlomenina lebky s prípadným vtlačením úlomku kosti do mozgu je už vážnym poranením, ktoré vyžaduje urgentný neurochirurgický zákrok.

2. poranenie z akcelerácie, decelerácie a rotácie vzniká pri prudkých pohyboch hlavy poškodením mozgu o jeho mozgový kryt. Klinicky sa môže prejaviť ako otras mozgu, pri ktorom dochádza k prechodnej strate vedomia. Poškodenie nie je trvalé, obyčajne nastane úplná obnova všetkých mozgových funkcií. Porucha vedomia môže trvať od niekoľkých sekúnd až niekoľko hodín, prítomná je amnézia (strata pamäti) krátko pred alebo po úraze. Pri dlhotrvajúcej poruche vedomia (viac ako 60 minút) hovoríme o ťažkom stupni otrasu mozgu, kedy už musíme uvažovať aj o možnom pomliaždení mozgového tkaniva. Sprievodnými príznakmi otrasu mozgu môžu byť nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, závraty.

Každú poruchu vedomia pri úraze hlavy (aj krátkodobú) by mal dôkladne vyšetriť lekár a vylúčiť tak vážnejšie poškodenie mozgu. K nim patrí krvácanie (do mozgového tkaniva, medzi lebečné obaly a medzi lebku a tvrdú plenu) a opuch mozgu. Prejavujú sa stratou vedomia v časovom odstupe od úrazu, prípadne rôznymi neurologickými poruchami. Ku komplikáciám poranenia hlavy patria aj infekcie, ktorých vstupnou bránou bývajú často zlomeniny bázy lebky, prejavujúce sa vytekaním krvi alebo mozgovomiešneho moku z ucha alebo nosa. K neskorým komplikáciám patrí vznik sekundárnej epilepsie, vznikajúcej na podklade jazvovatenia poraneného mozgového tkaniva a vznik chronického subdurálneho hematómu (krvná zrazenina medzi mozgovými obalmi).

Prvá pomoc závisí od celkového stavu zraneného.
Pri poraneniach povrchových štruktúr zastavíme krvácanie priložením krycieho obväzu, ak je to možné za aseptických podmienok. V prípade hlbšieho poranenia je potrebný chirurgický zásah.

Pri poruche vedomia zabezpečíme voľnosť dýchacích ciest (vytiahnutím a fixáciou jazyka, dolnej čeluste), zaistíme imobilizáciu a správnu polohu pacienta – tzv. zotavovaciu, aby sme sa vyhli prípadnej aspirácii pri zvracaní, v prípade potreby zahájime kardiopulmonálnu resuscitáciu /umelé dýchanie a masáž srdca/ a rýchlo zabezpečíme prevoz pacienta do nemocnice.

Z hľadiska prevencie, k úrazom malých detí dochádza často za prítomnosti dospelých, teda môžeme povedať, že sú dôsledkom ich nepozornosti. Preto najdôležitejším krokom patrí pasívna ochrana dieťaťa, spočívajúca vo vytvorení bezpečného domova. Často dochádza k pádom práve z postieľky, zo schodov zo stoličiek, kočíkov, z čoho vyplýva zabezpečenie ich stability, obranných zábradlí, zvýšenej pozornosti dospelého. Ostré rohy nábytku opatríme ochrannými krytmi, znižujúcimi riziko poranenia, z okolia dieťaťa odstránime rizikové predmety. Pri jazde na bicykli zabezpečíme dieťa ochrannou prilbou, pri jazde v aute používame bezpečnostné pásy a detské autosedačky. Správnou prevenciou sa tak môžeme vyhnúť jednému z najzávažnejších úrazov detského veku - úrazu hlavy.

Zdieľať