dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Mliečny chrup
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Mliečny chrup sa skladá z 20-tich zubov (dentes decidui): 8 rezákov (dentes incisivi; I,II), 4 očné zuby (dentes canini; III), 8 stoličiek (dentes molares; IV,V). Črenové zuby (dentes praemolares) sa v mliečnom chrupe nenachádzajú. Usporiadané sú do zubných oblúkov, horného a dolného zuboradia, ktoré majú pri pohľade na žuvacie plôšky polkruhovitý tvar. Medzery medzi zubami sú v mliečnom chrupe normálnym nálezom.

Zuby mliečneho chrupu sú v porovnaní s trvalými zubami na výšku menšie, biele až namodralé. Tento dojem spôsobuje tenší plášť tvrdých zubných tkanív (skloviny a dentínu) okolo priestrannej dreňovej dutiny (tu sa nachádzajú cievy a nervy zásobujúce zub). Na najhrubších miestach je jeho maximálny rozmer 2,5 mm. Korene zubov sú dlhé a úzke. Zub sa skladá z tvrdých a mäkkých tkanív. K tvrdým zubným tkanivám patria sklovina, zubovina a cement. V porovnaní so zubami trvalého chrupu sú menej mineralizované, čo má za následok ich rýchlejšie opotrebovanie.

Sklovina

(substantia adamantina, enamelum) je najviac mineralizované, najtvrdšie, najkrehkejšie tkanivo v ľudskom organizme. Je výsledným produktom ameloblastov a po dokončení vývoja korunky zuba jej vývoj končí. Pokrýva korunkovú časť dentínu. Najtenšia je na krčku, najhrubšia na hrbčekoch a hranách zuba. Je modravo biela a mierne transparentná.

Zubovina

(substantia eburnea, dentinum) je transparentná nažltlej farby. Tvorí kostru zuba. Tvoria ju odontoblasty počas vývoja zuba a po jeho dokončení. V mikroskopickom obraze je tvorená množstvom kanálikov, do ktorých vybieha výbežok odontoblastov. V mliečnom zube sú kanáliky širšie, Čo umožňuje ľahšie šírenie kazu a prienik škodlivín.

Cement

(substantia ossea, cementum) pokrýva dentín koreňa zuba.

Zubná dreň

(pulpa dentis) je mäkké tkanivo zuba a vypĺňa jeho dutinu. Anatomicky sa rozlišuje zubná dreň korunková a koreňová. Zubná dreň je pre zub dôležitým tkanivom. Vyživuje a inervuje zub, plní ochrannú funkciu voči infekciám a cudzorodým látkam, podieľa sa na tvorbe dentínu.

Zub