dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Vývoj zubov
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Základ zubov sa vytvára z dvoch zárodočných tkanív, ektodermy (rovnaký pôvod majú napr. aj koža a jej orgány — vlasy, nechty atď.) a mezodermy (z nej sa vytvárajú aj kosti, svaly, cievy a poď).

Vývoj chrupu začína následne po vývoji primitívnej ústnej dutiny asi na 36. deň vnútromaternicového vývoja embrya. Na vrcholoch výbežkov hornej čeľuste a sánky dochádza vplyvom mezodermy ku zmnoženiu buniek ektodermy a vzniká zubná platnička, ktorá sa postupne zanára do mezenchýmu a vzniká tak zubná lišta.

V polovici druhého mesiaca intrauterínneho života embrya (40. - 44. deň) sa vytvára na okraji každej zubnej lišty desať ektodermálnych výrastkov, ktoré sú základom budúcich mliečnych zubov. Vrastaním do okolitého mezenchýmu získavajú tvar pohárikov. Ektodermálna časť pohárikov dáva základ sklovinnému orgánu, z mezenchýmu vo vnútri pohárikov vzniká základ pre budúcu dreň zuba (papila). Na vnútornej strane zubnej lišty (smerom do ústnej dutiny), sa vytvára druhotná zubná lišta vrastaním ektodermy do mezenchýmu opäť jeho indukčným vplyvom. Táto dáva základ zubom trvalým, ktoré vznikajú rovnakým mechanizmom ako mliečne zuby. Zubné tkanivá sa vytvárajú vzájomným indukčným pôsobením tkanív ektodermy a mezodermy. Epiteliálne bunky zubného zárodku vyvolajú v papile tvorbu odontoblastov, tie začnú produkciu predentínu (nemineralizovaný základ zuboviny), z ktorého sa vytvorí model žuvacej plôšky zuba. Vrstva predentínu narastá do hrúbky, pričom sa stenčuje smerom k budúcemu krčku zuba. Látky obsiahnuté v predentíne vyvolávajú premenu buniek vnútorného listu sklovinného orgánu na ameloblasty, čím sa zaháji tvorba skloviny. Mineralizácia tvrdých zubných tkanív začína na žuvacích plôškach a smerom ku krčku zuba pokračuje. Koreň vzniká po vytvorení korunky pod vplyvom dvojvrstvového zvyšku sklovinného orgánu. Sklovina sa už nevytvára, uplatňuje sa len vplyv buniek vnútorného epitelu na vznik dentínu koreňa. Po jeho dokončení vzniká základ zubného cementu a závesný aparát zuba.

Vývoj zuba a zubných tkanív sa dá rozdeliť na dve etapy: rast a mineralizácia. V období rastu zub vzniká, dochádza k množeniu buniek a ich premene na špecifické tkanivá, vytvoreniu bunkového predtvaru zuba a produkcii základu budúcich zubných tkanív. Etapa mineralizácie začína ukladaním minerálnych látok do zubných tkanív v mineralizačných centrách, ktoré sú na žuvacích plôškach a rezacích hranách zubov. Jednotlivé etapy vývoja neprebiehajú oddelene, ale sa vzájomne prelínajú a na priereze zubom tak nájdeme zubné tkanivá v rozličnom štádiu vývoja. Všetky mliečne zuby sa zakladajú počas vnútromaternicového života a to v období od 7. do 10. embryonálneho týždňa postupne od rezákov po druhé stoličky. Mineralizácia začína rezákmi od 4. embryonálneho mesiaca a prebieha počas celého vnútromaternicového vývoja až po 10. mesiac života pričom prvé stoličky ukončujú svoju mineralizáciu pred očnými zubami.

Zuby trvalého chrupu sa zakladajú v časovom rozpätí od polovice 3. embryonálneho mesiaca (prvé trvalé stoličky VI), potom nasledujú rezáky (I,II), očné zuby (III). Prvý črenový zub (IV) sa zakladá okolo pôrodu, nasleduje druhý črenový zub (V), druhá trvalá stolička (VII) v období okolo 9. mesiaca života. V štvrtom roku života dieťaťa sa zakladajú trvalé tretie stoličky (VIII). Mineralizácia prvých trvalých stoličiek (šestiek) začína v období okolo pôrodu, potom mineralizujú rezáky, očné, črenové zuby a stoličky. Posledné mineralizujú tretie stoličky (osmičky), ktorých mineralizácia sa ukončuje okolo 1,2 - 1,6 roku života. Po ukončení fázy mineralizácie korunky nastupuje obdobie prerezávania zuba do ústnej dutiny a tvorba a mineralizácia koreňa.