dnes má meniny Milota
zajtra Nina
11.7. 2020
Epidurálna analgézia
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

U nás sa aplikuje u asi 15 - 16% pôrodov, vo svete u 60% pôrodov. Je viacero dôvodov prečo použiť epidurálnu analgéziu. Kontroluje pôrodnú bolesť, a tým sa znižuje počet komplikácií počas pôrodu. Upravuje dýchanie matky, čím udržuje rovnováhu vnútorného prostredia organizmu. Šetrí svalovú prácu a znižuje stresovú odpoveď.Možno ju použiť aj ako liečebnú metódu napr. pri nekoordinovanej činnosti maternice, pri vyvolanom pôrode - kedy sú sťahy maternice po infúzii Oxytocínu mimoriadne silné, pri predčasnom pôrode príp. pri pôrode mŕtveho plodu.Podanie epidurálnej analgézie

Epidurálnu analgéziu podáva anesteziológ. Ak rodička o ňu prejaví záujem, príp. zváži jej použitie po rozhovore s lekárom vzhľadom na svoje ochorenie, absolvuje pohovor s anesteziológom, ktorý jej poskytne informácie o analgézii, zároveň on sám získa potrebné údaje o rodičke, jej tehotnosti príp. sprievodných ochoreniach. Analgézia sa podáva pri nástupe pravidelnej pôrodnej činnosti, pričom je dôležitý aj nález na pôrodných cestách. Pred samotným podaním sa zaistí žila a podá sa infúzia, napojí sa monitor na sledovanie tlaku, pulzu, teploty, kontrakcií a oziev plodu.

Princíp spočíva v podaní lokálneho anestetiká

a analgetiká

priamo k nervom, ktoré sú zodpovedné za prenos bolestivých podnetov. Tieto sa nachádzajú v epidurálnom priestore, čo je priestor v miešnom kanáli chrbtice ohraničený na jednej strane obalom oddeľujúcim miechu a likvor a na druhej strane medzistavcovým väzom. Do tohoto priestoru sa medzi dvoma stavcami v bedrovej úrovni chrbtice zavedie špeciálna ihla a cez ňu tenký katéter pre potrebu opakovaného podania blokády. Pred zavedením ihly sa dezinfikuje koža a umŕtvi sa miesto vpichu, preto je samotné zavedenie pociťované len ako tupý tlak.

Rodička pri zavádzaní leží na ľavom boku s kolenami pritiahnutými k bruchu, príp. sedí v predklone s podoprenými nohami. Po zavedení sa katéter prilepí na plece a rodička sa na 10 - 15 min. uloží na chrbát alebo do polosedu. Po uplynutí tejto doby sa začne prejavovať účinok anestetika a kontrakcie prestanú byť bolestivé, prípadne sa zo začiatku môže ešte pociťovať napätie brušnej steny. Anestetikum

totiž v plnom rozsahu účinkuje až za 30 - 60 min. Preto nemusí byť účinok analgézie dostatočný, ak dôjde k pôrodu skôr. Trvanie účinku jednej dávky je asi 1- 2 hod., podanie ďalšej si určuje sama rodička pri znovuobjavení sa bolestí. Počet dávok závisí od dĺžky pôrodu. Samotný pôrod sa prihlási tlakom na konečník, ktorý je spôsobený vstúpenou hlavičkou. Účinok analgézie je dostatočný aj na ošetrenie po pôrode. Katéter sa zruší pred odchodom z pôrodnej sály.Charakteristika epidurálnej analgézie

Požiadavkou epidurálnej analgézie je:

• neovplyvniť priebeh pôrodu

• neovplyvniť krvný obeh matky výrazným poklesom tlaku krvi

• nespôsobiť motorickú blokádu, teda znehybnenie nôh a vyradenie brušných svalov

• nevyvolať toxickú príp. alergickú reakciuTýmto nežiadúcim účinkom možno predísť voľbou vhodnej dávky a koncentrácie lokálneho anestetika a analgetika, polohou rodičky na ľavom boku, zabezpečením dostatočného zavodnenia podaním infúzií a monitorovaním matky aj plodu.Použitie epidurálnej analgézie je veľmi výhodné najmä v týchto prípadoch:


• prvorodička s predpokladanou dlhšou prvou dobou

• rodička so zlou toleranciou bolesti

• viacrodička so zlými spomienkami na predchádzajúci pôrod

• rodička s ochorením srdca, pľúc, očí, pečene, s epilepsiou, preeklampsiou (tehotnosť komplikovaná vysokým tlakom krvi a vylučovaním bielkovín do moču)

• zo strany dieťaťa pri predčasnom pôrode, viacpočetnej tehotnosti, pri polohe plodu koncom panvovým, pri ochoreniach placentyNaopak jej použitie sa zvažuje a niekedy neodporúča u rodičky po operácii na maternici, s alergiou na lokálne anestetiká

, s deformitami chrbtice, s neurologickými ochoreniami a u rodičiek s nadmernou telesnou hmotnosťou. V žiadnom prípade sa nesmie použiť, ak s ňou rodička nesúhlasí, ak má vrodenú alebo získanú poruchu zrážania krvi alebo užíva lieky proti zrážaniu krvi, má infekciu v mieste vpichu alebo je v ťažkom horúčkovitom stave.Aj keď je táto metóda veľmi bezpečná, môžu sa vyskytnúť komplikácie. Komplikácie nie sú časté a sú liečiteľné. Patria k nim:

• prepichnutie obalu oddeľujúceho miechu, ktoré má za následok bolesti hlavy, tieto však možno ovplyvniť viacerými spôsobmi

• prepichnutie obalu a podanie lokálneho anestetika

spinálne, dôjde k anestéze, pôrod sa najčastejšie ukončí cisárskym rezom

• podanie lokálneho anestetika do cievy, kedy sa môžu vyskytnúť toxické príp. alergické reakcie

• neúplná blokáda, v dôsledku nerovnomerného šírenia lokálneho anestetika• môže nastať predĺženie druhej doby pôrodnej, čo však nemá nepriaznivý vplyv na novorodenca za predpokladu, že nepretržitý záznam oziev ukazuje normálne hodnoty.Teoreticky popísané sú aj technické chyby ako zlomenie katétra, poškodenie nervov pri zámene lieku, možnosť vzniku infekcie, sú však mimoriadne zriedkavé.