dnes má meniny Hedviga
zajtra Lukáš
17.10. 2019
Dojčenské
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

od 28 dní do 3 mesiacov (horná hranica ± 1 mesiac)
V tomto období dochádza k najzávažnejšim zmenám v schopnostiach dieťaťa vnímať podnety majúce vplyv na motorické učenie. Od približne druhého mesiaca (môže aj oveľa skôr) dieťa začína prechádzať významne od pasívneho motorického správania sa k výrazne aktívnejšiemu (nemusí platiť u „neplávajúcich“ detí).

Dieťa sa stále nachádza v období, kedy jeho psychomotorické schopnosti dosahujú najdynamickejší rozvoj veľmi dôležité obdobie pre budovanie základov motorického učenia sa.

Hygienické požiadavky
čistá, čerstvo napustená voda
podľa možnosti nepoužívať žiadne prípravky do vody
obmedziť používanie mydla a ošetrujúcich olejov a krémov (pokiaľ nenariadi ich používanie lekár)
vatové tampóny do ušiek (nie na paličkách, len samostatná vata zmotaná do vretienka)
v prípade spoločného plávania rodiča s dieťaťom dôkladná intímna očista dospelého pred kúpaním

Teplota vody a vzduchu
Doporučuje sa začať s teplotou 36°C. Ak ju dieťa neakceptuje, môže sa teplota zvýšiť na maximálne 37°C. Dôležité je merať teplotu teplomerom (môže byť aj telový) a nie rukou, či lakťom a používať stále rovnaký teplomer.

Do obdobia troch mesiacov je vhodné postupne znížiť teplotu na cca 33 °C.
Vzduch podľa zvyklostí. Nedoporučuje sa dohrievanie vzduchu. Vo všeobecnosti sa vo všetkých priestoroch obývaných dospelými ľuďmi vyskytuje teplota, ktorú je dojča schopné akceptovať. Dôležitý je moment prechodu dieťaťa z vody, keď je mokré. Tento čas je vhodné skrátiť na minimum, dôkladnou prípravou uteráka (osušky) a následných suchých vecí vrátane rýchleho oblečenia.

Dĺžka pobytu vo vode
V začiatku veľmi krátka, len na zistenie prvých reakcií. V súlade so spokojnosťou dieťaťa sa pobyt predlžuje z úvodných cca 3-5 min. na 10 až maximálne 30 min.

Doporučené činnosti
polohovanie na chrbátiku
umožniť dieťaťu ničím nerušený pobyt vo vode s možnosťou sústrediť sa na podnety, ktoré mu vodné prostredie poskytuje
spoločné kúpanie sa s rodičom

Nevhodné činnosti
nácvik akýchkoľvek prvkov
polohovanie iné, ako na chrbátiku
časté drobné nehody pri kúpaní, spôsobené nesústredenosťou rodiča

Alexander Vajda