dnes má meniny Terézia
zajtra Vladimíra
15.10. 2019
Plávanie detí
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

od 5 rokov do 8 rokov (horná hranica ± 2 roky)
Úroveň motorického učenia dosahuje najoptimálnejšiu úroveň. „Vodné deti“ v porovnaní s deťmi „neplávajúcimi“ vykazujú už veľmi výrazné rozdiely v úrovni motorického učenia začína sa do učenia zapájať analytická forma myslenia a deti začínajú byť schopné aktívnej spolupráce pri vysvetľovaní, ukážkach a získavajú postupne možnosť ich aj okamžite interpretovať formou vlastného pohybového prejavu.

Deti sú stále veľmi citlivé na neúspech, preto je potrebné citlivo zvažovať náročnosť jednotlivých prvkov veľmi individuálne a často používať pochvalu, aj keď sa niečo dieťaťu nedarí previesť správne

Hygienické požiadavky
vo všeobecnosti platí, aby deti neboli vystavované nehygienickému prostrediu

Teplota vody a vzduchu
Teplota vody 30 - 32°C
Deti zvládajú aj vodu chladnejšiu, ktorá však nie je vhodná pre cielené motorické učenie.
Pomer teploty vody a vzduchu by nemal vytvárať u detí pocit chladu pri krátkodobom pobyte na suchu. Optimálna teplota pri 30 °C vody je 28°C vzduchu, aj keď vyhláška požaduje, aby teplota vzduchu bola vyššia, ako teplota vody.

Dĺžka pobytu vo vode
Pri zabezpečení vyhovujúcich teplotných požiadaviek a dostatočnej motivácii platí, že by intenzívny program lekcie nemal presiahnuť 1 hodinu. Predlžovanie pobytu sa nedoporučuje hlavne z dôvodu vysokého energetického výdaja. V prípade potreby predlžovať pobyt, je potrebná minimálne 15 – 30 minutová prestávka spojená s príjmom potravy a hlavne tekutín (nie čistej vody). Dôležité je, aby jedlo (najlepšie nápoj) obsahovalo podľa možností čo najjednoduchšie cukry.

Pri otvorených kúpaliskách a vodných plochách je rozhodujúcim faktorom pobytu dieťaťa vo vode pomer teplotných parametrov vzduchu (slnka) a vody. Nikdy však nie je vhodné nechať dieťa bez kontroly z pohľadu podchladenia a pri prvých náznakoch pocitu chladu (trasenie brady, fialové pery), treba dieťa zamestnať mimo vodu. V zásade je však pobyt oveľa kratší, ako v prostredí, kde sú optimálne teplotné podmienky.

Nakoľko v tomto veku už začína motorické učenie prebiehať na princípe vytvárania pohybových vzorcov, je optimálne zvažovať aj frekvenciu jednotlivých lekcií. Najoptimálnejšia je 48 hodín. Jedna lekcia týždenne, z pohľadu zachovávania naučených pohybových kombinácií, sa zdá byť už málo efektívna a výrazne predlžuje čas učenia.

Doporučené činnosti
súťaže
používanie metodických postupov učenia jednotlivých plaveckých zručností
mať možnosť individuálne prispôsobiť organizované formy učenia potrebám jednotlivých detí
využívanie vodných pomôcok a potrieb na umožnenie samostatnej činnosti dieťaťa, bez zásahu rodičov a inštruktorov
časté striedanie cvičebných foriem s hrou, najvhodnejšia je kombinácia hry a cvičenia
klásť vysoký dôraz na bezpečnosť

Nevhodné činnosti
opakovanie pohybov, ktoré sú nesprávne a vytvárajú riziko naučenia sa nesprávneho ohybového vzorca vo vzťahu k správnej plaveckej technike jednotlivých plaveckých spôsobov
nútenie detí do činností, ktoré odmietajú vykonávať
činnosti nerešpektujúce aktuálnu úroveň schopností dieťaťa konkrétnu činnosť zvládnuť
využívanie neprimeraných motivačných nástrojov

Alexander Vajda

FOTO © Pavol Matuška