dnes má meniny Oľga
zajtra Vladimír
23.7. 2019
Správne držanie tela - správny vývin detí
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Prevažnú časť klientely rehabilitačných ambulancií v školskom a adolescentnom veku tvoria pacienti s poruchou statodynamiky chrbtice, a to hlavne s tzv. chybným držaním tela. V 90-tych rokoch minulého storočia predstavovali 20% školskej populácie, dnes ich počet presahuje jednu tretinu a má stále stúpajúcu tendenciu.

Držaním tela sa spravidla rozumie držanie trupu a pletencových oblastí pri stoji. Je dané konfiguráciou jednotlivých segmentov chrbtice a panvy. Z gaussovského rozloženia rôznych typov držania v populácii vychádza pojem normálneho držania ako toho najčastejšieho, kde individuálne odchýlky len minimálne kolíšu od takto stanovenej normy. Väčšie odchýlky už znamenajú abnormálne držanie tela.

Dominantnú úlohu v držaní tela má osový orgán, teda chrbtica od hlavy po panvovú oblasť. Ide o segmentovaný útvar, kde nastavenie segmentov je dané aktivitou vnútorného svalstva chrbtice. V týchto svaloch sú i citlivé nervové zakončenia, ktoré sa podieľajú na informáciách o polohe, jej zmenách, o pohybe jednotlivých segmentov voči sebe. Tieto informácie sú porovnávané s geneticky zakódovanými motorickými programami v mozgu a výsledkom je typické držanie tela.

Aké by teda malo byť správne držanie tela?
S rovnomerným zaťažením oboch chodidiel, s pravidelným zakrivením krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice tak, aby gravitácia zaťažovala telá stavcov chrbtice ( tie sú totiž na to prispôsobené). Takáto postura sa dá dosiahnuť len vyváženou aktivitou všetkých svalových skupín a hlavne rovnováhou medzi vnútornou (posturálnou) a vonkajšou (fázickou) svalovinou.

Čo sa deje, ak svalová rovnováha nefunguje a telo je jednostranne zaťažované?
Dochádza k funkčnej poruche, tzv. chybnému držaniu tela. Je to najľahší stupeň poruchy statiky chrbtice, ktorý sa adekvátnym pohybovým programom darí zvládnuť. Vážnejším problémom sú už štrukturálne zmeny chrbtice, kyfóza a skolióza, ktoré už musia byť liečené a monitorované komplexne.

MUDr. Monika Klenková

Na Vaše otázky, týkajúce sa správneho = kvalitného pohybového vývoja Vášho dieťatka Vám pani doktorka rada odpovie v Poradni pre kvalitný pohybový vývoj .