dnes má meniny Oľga
zajtra Vladimír
23.7. 2019
Príspevok pri narodení dvojičiek a viac detí 2006
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, predstavuje dávku, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobe, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá.

Výška príspevku
2 420 Sk, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
2 980 Sk, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,
3 170 Sk, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.


Interval výplaty
príspevok sa vypláca jeden krát v roku


Kto môže o dávku požiadať
rodič detí alebo osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu


Podmienky nároku
aspoň tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat narodených opakovane v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica u dvojčiat, ktoré sa narodili prvé v poradí, starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie deti.


Kto dávku vypláca
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého bydliska oprávnenej osoby, tu alebo na detašovanom pracovisku úradu treba aj o príspevok požiadať


Predpokladané zmeny
príspevok sa nariadením vlády môže zvýšiť vždy v septembri daného roka


Štatistika poberateľov
v roku 2001 – 84 poberateľov
v roku 2002 – 90 poberateľov
v roku 2003 – 95 poberateľov


podľa informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky