dnes má meniny Paulína
zajtra Sidónia
22.6. 2018
Výsledky testovania deviatakov MONITOR 9
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Celoslovenského testovania vedomostí deviatakov z matematiky a vyučovacieho jazyka sa v tomto školskom roku zúčastnilo takmer 64 000 žiakov.

Minister školstva SR L. Szigeti informoval o priemernej úspešnosti žiakov v MONIOTRe 9 podľa krajov, ako aj zriaďovateľov škôl.

Lepšie ako celoslovenský priemer (61,4%) obstáli z matematiky žiaci z Prešovského kraja (priemerná úspešnosť - 62,8%), Košického kraja (62,7%), Trenčianskeho kraja (62,4%) a Bratislavského kraja (61,7%). Najlepšiu priemernú úspešnosť žiakov zo slovenského jazyka a literatúry má Trenčiansky kraj (82,1%), Trnavský kraj (81,8%), Bratislavský kraj (81,7%) a Prešovský kraj (81,4%). V ostatných krajoch bola priemerná úspešnosť žiakov zo slovenčiny nižšia ako celoslovenský priemer (81,2%). Z maďarského jazyka a literatúry, do testovania ktorého sa zapojili školy s vyučovacím jazykom maďarským v piatich krajoch, má najlepšiu priemernú úspešnosť Košický kraj (74,5%).

Najvyššie zastúpenie deviatakov, ktorí získali plný počet bodov z matematiky, má Košický kraj (157 z 8 562 žiakov), najnižšie Nitriansky kraj (40 z 8 259). Plný počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo 9,01%, t.j. 937 žiakov z 10 391 v Prešovskom kraji, 8,88% (479 z 5 393) v Trnavskom kraji a 8,57% (689 z 8 036) v Košickom kraji. Najnižší podiel takýchto žiakov má zo slovenčiny Žilinský kraj (5,9% - 555 z 9 397).

V tomto roku sa certifikačného merania zúčastnilo aj 2 300 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). „Považujem za dôležité, že sa do testovania úspešne zapojili aj žiaci, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Pripravili sme pre nich také podmienky, aby mohli testy zvládnuť čo najlepšie,“ zdôraznil minister L. Szigeti. Štátny pedagogický ústav vypracoval 76 rôznych typov upravených testov, ktoré zohľadňovali najrôznejšie druhy a stupne postihnutia. Žiaci s ľahším stupňom obmedzenia (1 833) pracovali s rovnakými testami ako intaktné deti. Na ich vypracovanie mali predĺžený čas o 50 % a mohli používať kompenzačné pomôcky. Deviataci s ťažším stupňom obmedzenia (467) vypĺňali graficky upravené testy, mali predĺžený čas o 100%, používali kompenzačné pomôcky. Mohli využívať služby osobného asistenta alebo špeciálneho pedagóga. Priemerná úspešnosť žiakov s ľahším stupňom obmedzenia bola z matematiky 47,3%, s ťažším stupňom obmedzenia 46,1%. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli deviataci s ľahším stupňom obmedzenia priemernú úspešnosť 67,2%, s ťažím stupňom obmedzenia 64,9%.

Žiaci štátnych základných škôl dosiahli z matematiky priemernú úspešnosť 61,4%, zo slovenského jazyka a literatúry 81,2%, z maďarského jazyka literatúry 68,2% a z ukrajinského jazyka a literatúry 80,7%. Priemerná úspešnosť deviatakov navštevujúcich cirkevné školy je z matematiky 64,2%, zo slovenského jazyka a literatúry 83,2% a z maďarského jazyka 74,9%. Žiaci zo súkromných škôl dosiahli z matematiky priemernú úspešnosť 64,1% a zo slovenčiny 78,9%.

Lucia Dobrodenková
tlačová tajomníčka MŠ SR
máj 2006