dnes má meniny Edmund
zajtra Bibiána
1.12. 2020
Ako motivovať dieťa učiť sa
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

– rozmýšľam, dozvedám sa nové, objavujem

Každé dieťa sa narodí ako objaviteľ. Je to prirodzená ľudská vlastnosť, ktorá je nevyhnutná pre raný detský rozvoj. Prostredníctvom tejto vlastnosti, či vlastne schopnosti so značnou dávkou zvedavosti a túžby malý človiečik poznáva základné princípy sveta.

Aby objaviteľstvo dieťaťa bolo čo najúčinnejšie a trvalo dlhodobo, treba ho rozvíjať.

Ak rodičia podporujú snahu dieťaťa získavať informácie a zhromažďovať poznatky, dieťa to bude robiť i v nasledujúcich rokoch aktívne, bez vynakladania úsilia, automaticky, lebo bude hnané svojou vybudovanou zvedavosťou.

Ak rodičia dieťa nepodporujú, bude získavať informácie s oveľa menšou naliehavosťou a snahou. Jeho objaviteľská chuť sa utlmí alebo stratí.

Ako rozvíjať objaviteľské snahy dieťaťa v útlom veku?

1.    Počúvajte jeho otázky a odpovedajte na ne.
Dieťa sa musí dozvedieť a naučiť veľmi veľa. Tomu je prispôsobená aj jeho psychika a jeho naliehavé a nevyhnutné poznávacie potreby. Preto niet divu, že keď začne rozprávať, začnú sa sypať otázky: „Čo je to? A toto? A prečo:?“.
Nečudo, že keď to počujete päťdesiaty raz, nemáte chuť odpovedať. Vystríhajte sa toho. Ak dieťa nedostane odpoveď na svoju otázku, alebo sa musí uspokojiť s odpoveďou ako „Potom!“ alebo „Si ešte malý na to, aby si to pochopil!“, je možné, že sa prestane pýtať. Samozrejme, je dôležité odpovedať dieťaťu adekvátne jeho vzrastu a vyspelosti.

2.    Zmierte sa s prieskumnou činnosťou svojho dieťaťa a podporujte jeho experimentovanie. 
Svet je plný úchvatných vecí. Mnohé sú zaujímavé aj pre dospelého. A čo potom pre drobca, ktorý svet ešte len začína objavovať...!
Dieťa nevyhnutne potrebuje so zaujímavosťami sveta experimentovať. Napriek tomu, že milujete poriadok a čistotu, môžete podporovať u dieťaťa chuť objavovať, experimentovať, hľadať a nachádzať...

Malý objaviteľ je zvedavý, čo sa stane, ak hodí piesok na hlavu priateľa, ak hodí autíčko cez celú izbu, čo je v kvetináči pod hlinou, z ktorej trčí kvetinka a čo má naspodku, čo je v dierkach zásuvky a či sa tam zmestí prstík...

Ak je experiment nebezpečný alebo nevhodný, samozrejme, že ho zastavíme a malému objaviteľovi dáme najavo, že sa vám nepáči nie proces, ale výsledok.
Pokúste sa preorientovať záujem malého objaviteľa na iný objekt, nájsť také možnosti experimentovania, ktoré budú užitočné.

3.    Ukazujte dieťaťu svet.
Múzeá, ihriská, parky, záhradky, ZOO, obchody...  -- malé dieťa sa môže všade učiť. Prieskum a pozorovanie -- to je pre dieťa veľmi napínavý a zaujímavý spôsob spoznávania sveta. Podeľte sa s dieťaťom o svoje pozorovaniami a klaďte mu otázky.

4.    Dajte dieťaťu možnosť nadobúdať rôzne dojmy a zážitky.
Či sa hrá s loptou, či skáče do bazéna, či posypáva koláčiky cukrom, trhá kvety alebo prestiera stôl – všetko toto sú preň nové skúsenosti, nové a zaujímavé činnosti a zážitky. Nadobudnutá skúsenosť je cenná sama o sebe a vaše komentáre ich môžu urobiť ešte cennejšími.

5.    Čítajte dieťaťu.
Len časť sveta možno poznať bezprostredne. Veľký kus sveta možno poznávať práve alebo len cez čítanie, literatúru, knižky. Malý objaviteľ môže v knižkách objavovať nielen vzdialené svety, či už súčasné alebo minulé a budúce, ale aj svety vnútorné, vzťahy ľudí, pravidlá a princípy sveta. A práve knižky stimulujú k ďalším otázkam a chuti dozvedieť sa.
Len prostredníctvom knižiek stretáva malý človiečik svety neskutočné, fantastické a čarovné. Zázračné a fascinujúce svety, ktoré sa pri čítaní alebo počúvaní vytvárajú len v jeho hlávke. Nezabudnite, že i to je veľký tréning hlávky malého objaviteľa.

6.    Podporujte a stimulujte improvizovanie dieťaťa, jeho vlastnú tvorivosť.
Dieťa poznáva nielen reálny svet, ale aj svet fantázie. Vďaka knihám, rozprávkam, hudbe. Podporujte samostatné hry dieťaťa. Vďaka jeho vlastnej fantázii sa môže dieťa stať dospelým na pikniku, veveričkou v lese, Kocúrom v čižmách, Petrom Králikom, lekárom alebo šoférom, hrdinským rytierom – záchrancom. Jednoducho všetkým, čo sa mu zachce.

7.    Nepodporujte snahu pozerať televízor.
Najjednoduchší spôsob, ako odstaviť mozog, je pustiť televízor. Áno, dieťa môže informácie získavať z mnohých zdrojov, niektoré aj z televíznych programov. Jednako treba upozorniť, že takéto vnímanie a príjem informácie je pasívne a nesystematické. Rozhodne nepomáha dieťaťu učiť sa samostatne, byť aktívnym účastníkom poznávacieho procesu. Deti, ktoré sa učia z televíznej obrazovky, si zvykajú čakať, že všetky informácie prídu k nemu hotové -- vo forme pohyblivých obrázkov, tancujúcich zvierat, spievajúcich kvetiniek. O nič sa nemusí starať, nič pre to nemusí urobiť, dokonca netreba ani veľmi premýšľať – stačí sedieť.

A tak sa z dieťaťa objaviteľa stáva existenčný konzument, u budúceho žiačika to vytvára a formuje postupne nechuť a neschopnosť samostatne realizovať objavy, experimenty, nechuť dozvedať sa. Snažte sa, aby dieťa čo najmenej sedávalo pri televízore. Dieťa si berie a čerpá od rodičov aj kopírovaním. Ak už dieťa pozerá televízny program, pozerajte s ním.

8.    Zakomponujte učenie do každodenného života.
Dá sa to celkom jednoducho. Môžete dieťa oboznamovať s číslami, písmenami, farbami, tvarmi. Neostýchajte sa, neobávajte sa. Vašou úlohou nie je dieťa niečo perfektne naučiť, ale vzbudiť záujem o veci, o javy okolitého sveta, zažať iskru zvedavosti a chuť poznávať a dozvedať sa. A to je základ budúceho vzdelávania sa a úspechu v škole.

9.    Učenie sa musí stať zábavou. 
Dieťa učenie nebude baviť, ak pocíti, že ho rodičia nútia učiť sa, karhajú alebo vysmievajú sa mu, ak mu učenie podkladajú ako úlohu, ktorú musí splniť, lebo je to ich príkaz, ak stoja pred dieťaťom náročné úlohy, ktoré nezodpovedajú jeho veku a vyspelosti...

10.    Ukážte dieťaťu príklad.
Ak dieťa uvidí, že aj vy radi objavujete, bude to robiť tiež. Nezabudnite, že ste dieťaťu prvým a najväčším príkladom.

PhDr. Ľudmila Hrdináková