dnes má meniny Henrieta
zajtra Vratko
28.11. 2020
Môj predškolák a čítanie
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Ak máte doma predškoláka, snažte sa vedieť a zistiť o ňom čo najviac. Myslite na to, že rozvoj dieťaťa v predškolskom veku sa realizuje hlavne prostredníctvom:
• plnohodnotnej hry,
• tvorivej predmetno-praktickej činnosti,
• skúseností z hudobných, umelecko-výtvarných, čitateľských dojmov,
• živého spojenia s okolitým svetom.

Myslite na to aj v prípade usmerňovania a motivácii k čítaniu. Čítanie má veľký predpoklad stať sa aktivitou–hrou, a to nielen ako dramatizácia, ale aj v prípade, že sa realizuje ako predčítanie, dialogizované čítanie a rozprávanie sa o rozprávke. Rozprávka je vlastne pre dieťa vždy veľká fantastická hra, dobrodružstvo prežité s rodičom.

V rámci charakteristiky dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku vhodné spomenúť niekoľko zásadných aspektov:
•    Dieťa v predškolskom veku sa vyznačuje dôverujúcou podriadenosťou autorite dospelého, jeho hodnotám, potrebám, úsudkom a rozhodnutiam. Tým dospelým je v prvom rade rodič.

•    Dieťa si berie a čerpá od rodičov aj napodobňovaním vkusu a vonkajších prejavov – kopírovaním.

V tomto zmysle je rodič je pre čitateľské aktivity určujúcim vzorom.
Ak si navyše uvedomíme, že predškolák ešte nevie čítať, je táto aktivita dieťaťa na ňom úplne existenčne závislá.

•    V predškolskom veku dieťa veľmi intenzívne poznáva svet.
Pri týchto poznávacích procesoch prevládajú obrazné formy poznávania sveta (obrazná pamäť a obrazné myslenie). Čítanie tu zohráva úlohu akéhosi hybného mechanizmu – trenažéra imaginácie, obrazotvornosti, aktivity mozgu dieťaťa.

•    Prioritné miesto v živote predškoláka má popri učení sa a poznávaní aj hra.

Mnoho vecí a javov sa dieťa učí a poznáva alebo si potvrdzuje cez hru. Rozprávka a čítanie majú veľmi veľké dispozície byť tou úžasnou hrou, ktorá odkrýva neskutočne veľa poznatkov, príbehov, ale aj schopností dieťaťa.

•    Úspech a zdar v činnostiach je existenčne nevyhnutný pre ďalší rozvoj.
Čítanie nie je len schopnosť dekódovať písmená, schopnosť technicky prečítať text. Je to zložitý komplexný proces: už v predškolskom veku možno rozvíjať veľa základných čitateľských schopností – fonematické schopnosti, schopnosti intelektuálne spracovávať informácie, schopnosti sústrediť sa na text a informácie, schopnosti pochopiť ich a pod.

•    V prípade neúspechu a želaného výsledku môže dochádzať (resp. dochádza) k rapídnemu znižovanie záujmu a vzťahu dieťaťa k danej činnosti.
Pri neúspechu dieťa odmieta čítať, vyhýba sa tejto činnosti a priepasť medzi ním a čítaním, ním a aj vzdelávaním sa, ním a informáciami a poznatkami sa začne markantne a rýchlo zväčšovať. A začiatok úspechu či neúspechu je v predškolskom – predčitateľskom období dieťaťa.

PhDr. Ľudmila Hrdináková


FOTO © Ľudovít Mazan