dnes má meniny Drahomíra Mário Sára
zajtra Dalibor
19.1. 2021
Krok za krokom k čitateľstvu. Ako stimulovať dieťa v 3 – 3,5 rokoch jeho života
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Pokroky v reči a komunikácii zjavne napredujú. Dieťa hovorí plynulo a správne, s oveľa väčšou istotou a menším úsilím používa slová, slovné spojenia a vety. K verbálnemu prejavu začína pripájať prvky neverbálnej komunikácie (reč tela, gestiku, mimiku).

Zlepšuje sa i koordinácia dýchania a  vylepšuje sa držanie tela pri rozprávaní. To všetko dokáže vypovedať o pocitoch a náladách dieťaťa.

 • Na rozprávanie už nepoužíva len jednotlivé slová, ale spája ich do  viet. Vytvára dlhšie vety pozostávajúce už z 5 – 6 spojených slov.
 • Začína napodobňovať štruktúru jazyka dospelého človeka.
 • Je schopné opísať bežné predmety alebo osoby, na tento opis používa prídavné mená.
 • V troch rokoch spravidla používa málo prídavných mien, ale ich počet neustále rastie.
 • V jazyku pribúdajú prídavné mená vzťahujúce sa na nie viditeľné vlastnosti (dobrý, zlý...) a základné pocity (smutný, veselý).
 • Dieťa začína používať predložky (v, pod, nad).
 • Rozumie zložitejším pokynom, ktoré obsahujú dve aj tri inštrukcie.
 • Deti si pri spoločnej hre navzájom hovoria, čo robia.
 • Dieťa sa vie naučiť a zapamätať si slová pesničky alebo básničky, čo prispieva k ešte väčšej obľube týchto útvarov.
 • Dieťa rado recituje básničky, spieva pesničky (predvádza ich).
 • Dieťa sa rado hrá hry s bábkami – tieto sú veľmi funkčné a užitočné, lebo mnohé deti v hrách, pri ktorých predstierajú, hrajú rolu, používajú jazyk viac ako v bežnom živote.
 • Dieťa má rado jazykové hry a jazykolamy.
 • Rado počúva rozprávanie, rado počúva čítanie príbehov z knižky, rado do nej pozerá, obracia stránky.
 • Viac sa do čítaných príbehov vžíva.
 • Pri počúvaní sa viac do rozprávania zapája.

Dieťa môže mať dočasné ťažkosti s vyslovovaním niektorých hlások, napr. c, s. v takom prípade zamieňa, resp. nahrádza tieto hlásky inými, napr. f za s.
 

Odporúčania:
Zadávať zložitejšie pokyny (z 2 – 3 inštrukcií).

Zoznamovať deti s ďalšími a ďalšími rýmovanými slovesnými útvarmi – učiť ich naspamäť.

Hrať bábkové hry.

Motivovať ich k hrám s bábkami.

Fonologické a fonematické cvičenia:

- hľadanie súzvučných slov (les – pes – des – rez, dom – strom – zvon – hrom – bom),

- hľadanie slov, ktoré začínajú na rovnaké písmeno).

Spievať a recitovať.

Čítať rozprávky.

Identifikácia základných pocitov postáv v rozprávkach.

Hry na počúvanie (identifikácia rozličných zvukov, hlasov).

Ľudmila Hrdináková

FOTO © Katarína Balanová