dnes má meniny Gustáv
zajtra Jerguš
2.8. 2021
Krok za krokom k čitateľstvu. Ako stimulovať dieťa v 3,5 - 4 rokoch jeho života
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Okolo 4 rokov dieťa požíva jazyk tvorivejšie a cielenejšie, otázky sú naliehavejšie, presnejšie, lebo túžia po informáciách. Dieťa chápe základné jazykové pravidlá a používa ich v bežnej reči.

Tieto pravidlá vie aplikovať na nové slová, ktoré pribralo do svojho slovníka. Často vytvára pozoruhodné novotvary.

 • Predlžuje vety pomocou spojky „a“.
 • Chápe a správne aplikuje základné jazykové pravidlá: vytvára množné číslo podstatných mien, slovesné časy a používa ich v bežnej reči.
 • Spojku „a“ využíva často, má tendenciu vytvárať pridlhé vety, ťažkopádne pre poslucháča.
 • Dieťa rozpráva s väčšou usilovnosťou, rozpráva rado a je rado, keď ho dospelý počúva.
 • Deti sa začínajú zaujímať písmenká.
 • Možno vie identifikovať (označiť) dve rovnaké slová zložené z dvoch – troch písmen.
 • Dieťa vie opísať chute.
 • Dieťa začína používať jazyk na vyjadrovanie pocitov, získavanie vedomostí a podrobnejších informácií. Kladie otázky: Ako? Prečo? (viď rozvoj intelektu a myslenia: zisťovanie kauzality vecí).
 • Dieťa si rado pozerá fotografie a obrázkové knižky a obrázky s množstvom detailov, rado o nich počúva, rado si ich komentuje („číta“).
 • V tomto veku sa začína prejavovať zmysel pre humor dieťaťa, dieťa obľubuje slovný humor.
 • Dieťa rado hovorí slová mimo kontextu – zdá sa mu, že tak vytvorilo vtip.
 • Je to zároveň znak rozvíjajúcej sa schopnosti prekročiť doslovné chápanie slova.
 • Má rado veselé básničky a rozprávky, má rado rozprávky, v ktorých majú postavy smiešne mená a hovoria čudné veci.
 • Dieťa začína prejavovať záujem o klasické rozprávky.

Deti v tomto veku začínajú rozprávať veľmi intenzívne, radi, reč využívajú ako spôsob presadzovanie autonómnosti, ale aj sociálneho kontaktu. Keď sa rozpráva s dospelým, cíti sa byť dôležité. To znásobuje ich túžbu komunikovať. Niektoré deti sa práve v tomto období začínajú preto od vzrušenia zajakať a jachtať, čo je sprievodným znakom ich snahy čo najrýchlejšie vypovedať to, čo chcú.

Odporúčania:
Kladenie otázok, ktoré dieťa vedú k tomu, aby premýšľalo (rozprávanie o deji rozprávky, postavách a ich skutkoch, prečo sa páči/nepáči, prečo má rado/nemá). Niekedy je ťažšie dieťa pri takejto debete udržať a preto je potrebné za rozhovor ho pochváliť.

Rozprávanie o fotografiách
Dieťa má rado obrázky s množstvom detailov. Tie sú veľmi významné, nielen z dôvodov jazykových (možnosť budovania slovnej zásoby, upevňovania fonologických a fonematických schopností, zdokonaľovania gramatiky dieťaťa, ale cvičenie ortografických schopností).

Jednoduché hry s písmenkami.

Používanie papierových a magnetických písmen.

Pomenovanie chutí.
 

Ľudmila Hrdináková

FOTO © Ľudovit Mazan