dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Nové pravidlá EÚ zvýšia bezpečnosť hračiek
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Chybné a nebezpečné hračky už nebudú mať miesto na európskom trhu. 20. júla vstúpili do platnosti nové pravidlá EÚ, ktoré majú zabezpečiť splnenie celosvetovo najvyšších bezpečnostných opatrení (Smernica 2009/48/EC z 18 júna 2009 o bezpečnosti hračie)

Novou smernicou o bezpečnosti hračiek budú mať všetky subjekty podieľajúce sa na výrobe, predaji a kontrole hračiek na trhu EÚ viac zodpovednosti, aby zabezpečili lepšiu ochranu detí. Po prvé, všetky členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom zodpovedne kontrolovali vonkajšie hranice EÚ a v rámci Únie samotnej a to prostredníctvom inšpekcií priamo v prevádzkach, kde okamžite zabavia nebezpečné hračky. Po druhé, výrobcovia hračiek, ich dovozcovia a distribútori budú mať tiež viac povinností. Pred uvedením novej hračky na trh, budú hodnotením bezpečnosti identifikovať riziká a možné vystavenie nebezpečenstvu. Napokon sú výrobcovia povinní zabezpečiť sledovateľnosť hračky uvedením mena, adresy a čísla tovaru.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie uviedol: "Bezpečnosť našich detí je pre nás hlavnou prioritou. Máme najlepšie predpisy o hračkách na svete, s najvyššími požiadavkami na bezpečnosť. Napriek tomu to na presadzovanie pravidiel nestačí.Aby sa zabránilo pochybným subjektom,musia členské štáty zabezpečiť posilnenie dohľadu nadtrhom". Nový právny rámec nahradí starú Smernicu o hračkách z roku 1988.  Nová smernica pokrýva širokú škálu problémov a zabezpečí, aby hračky nepredstavovali žiadne zdravotné riziko ani nebezpečenstvo úrazu. Napríklad sa sprísnili pravidlá pre prevenciu detí pred uškrtením alebo zadusením, ako dôsledok požitia či vdýchnutia hračky alebo jej časti. Hračky, ktoré sú spojené s potravinou musia byť vždy v osobitnom obale  a tie hračky, ktoré sú dostupné až po konzumácii jedla, ktoré ich obklopuje, sú úplne zakázané.

Pre viac informácií o nových bezpečnostných požiadavkách pozri MEMO/11/448.

Najvýznamnejšie príklady rizík pre bezpečnosť a zdravie detí:

-       Časti a úlomky hračiek, ktoré môžu vdýchnutím či prehltnutím spôsobiť udusenie; medzi ktorými sú bábky alebo karty spolu s jedlom bez vhodného ochranného obalu;

-       prebaľovacie pulty pre bábätkáalebo vysoké stoličky, ktoré nie sú dostatočne stabilné a môžu dieťa zachytiť;

-       chemické látky ftaláty - zmäkčovadlá plastu, ktoré sa používajú v hračkách alebo fľaškách pre bábätká, môžu vážne poškodiť obličky a pečeň;

-       Imitáciebábok a bábik, spracované nevyhovujúcimi lakmi a tedaextrémne horľavé;

-       Chemikálie spomaľujúce horenie nájdené v niektorých hračkách môžu spôsobiť zmeny v nervovom systéme, mať negatívne účinky na rast a trvalo poškodiť endokrinný systém.

Európska komisia pripravila sprievodcu s odporúčaniami pre spotrebiteľa o tom, ako chrániť svoje deti pred rizikami, ktoré môžu hračky predstavovať:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/toys-safety-brochure/w-toys-safety-brochure_en.pdf

Európsky hračkársky priemysel predstavuje viac než 25% svetového trhu hračiek. Tento priemysel je vysoko internacionalizovaný a jeden z najdynamickejších sektorov v Európe. Približne 80% tohto sektoru sa skladá z malých a stredných podnikov (MSP), ktoré majú menej než 50 zamestnancov.

V roku 2009 celková produkcia hračiek v EÚ predstavovala približne 5 miliárd €  (výrobná cena), z ktorej 80% sa vyprodukovalo vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Írsku, Španielsku, UK, v Českej republike a Poľsku.

V EÚ je v odvetví hračiek aktívnych takmer 2,000 výrobcov. Hračkársky priemysel zamestnáva približne 100,000 ľudí v celej EÚ vo výrobe, výskume a vývoji, marketingu, predaji, distribúcii a v iných službách.

V roku 2010, celkový vývoz tradičných hračiek z 27 krajín EÚ do krajín mimo EÚ predstavoval 1.05 miliárd €(+10.2% v porovnaní s rokom 2009). V roku 2010 celkový dovoz tradičných hračiek z krajín mimo EÚ do 27 krajín EÚ predstavoval 6.96 miliárd €(+20.3% v porovnaní s rokom 2009).Celkový maloobchodný trh tradičných hračiek v EÚ predstavoval 14.485 miliárd € v roku 2009. Pokiaľ ide o výnos (maloobchodný obrat vrátane dane), bol v roku 2009 európsky trh hračiekcelosvetovo najväčší. V roku 2009 boli hračky určené dojčatám a deťom predškolského veku vedúcou kategóriou hračiek v EÚ s takmer 20% podielom na trhu.

tlačová správa Európskej komisie

FOTO © Ľudovít Mazan