dnes má meniny Bohdana
zajtra Drahomíra Mário Sára
18.1. 2021

Dieťa sa rado s rozprávkou hrá

Po, 02/01/2010 - 01:21 — mamatata

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dieťa v predčitateľskom – predškolskom veku rozprávku počúva, sleduje stránku za stránkou, prstíkom spoznáva význam písaných slov a písmen (ako sa stretávame pri opakovanom čítaní), pohľadom na obrázok a počúvaním deja rozvíja svoju zručnosť predstavivosti, a  tak i svojej emocionality.

Rozprávkové príbehy fabulované ako dramatické akcie dávajú deťom a rodičom (ako motivátorom) motiváciu na ďalšie a ďalšie rozprávanie sa o obraze –  na predstavenie si, či zahranie sa  „na rozprávku“,  na jej hrdinu, či riešenie rozprávkovej epizódy kdekoľvek – doma či vonku...

 Dieťa tak pomocou rozprávky osobnostne rastie pri fungovaní v reálnom svete – v komunikácii s okolím, v prekonávaní strachu, ostychu,...

Dieťa si „prerozprávaním“ rozprávky, zahraním sa na rozprávkového hrdinu „brúsi“ svoj jazýček, buduje schopnosť symbolického myslenia. Veď sú známe psychologické výskumy, ktoré poukazujú pri niektorých deťoch na dôležitosť prvého používania slov mimo „skutočného“ sveta – v rámci hry. Dieťa ani nevie ako „zabudne“ na svoj ostych, vymýšľa a odpočúva nové a nové slovíčka. Dieťa sa rado s rozprávkou hrá.

Spoločne vnímaná rozprávka otvára rodičovi a dieťaťu priestor pre v danom momente „súhlasné“ vnímanie skutočnosti – pripodobenej princípu zvolenej rozprávky. Koľkokrát už pomohlo takéto pripodobenie pri výchovných momentoch, pri motivácii dieťaťa rodičom k požadovanej činnosti, či pri vysvetľovaní fungovania sveta a vzťahov v ňom – pri nachádzaní tých ciest v živote, ktoré sú správne. Pri pochopení základného princípu správania sa v živote: uvedomení si vzťahu príčina – dôsledok.

Cieľom nášho projektu je motivovať rodiny k spoločnému tráveniu chvíľ, k rozprávaniu sa, k vytváraniu citových väzieb aj pomocou rozprávok. Projekt svojimi inšpiráciami ponúka rodičovi návrat k princípu rozprávky pri akejkoľvek životnej situácii, spojenej s dieťaťom, s ktorým rozprávku spoločne vnímal.

Veľmi nás poteší, ak pôjdete za svetom rozprávok spolu s nami!

Natália Mazanová