dnes má meniny Henrieta
zajtra Vratko
28.11. 2020
Zacielené na prevenciu! Kolorektálny karcinóm nielen u žien
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Rakovina hrubého čreva a konečníka, tzv. kolorektálny karcinóm (KRK), je dlhodobo predmetom záujmu onkológov, gastroenterológov, rádiológov chirurgov a výskumných pracovníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na skúmaní, prevencii, diagnostike a liečbe tohto zhubného nádorového ochorenia. Príčinou je vysoký výskyt ochorenia. KRK je druhým až tretím najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom v Európe a Severnej Amerike.  Ak je neskoro rozpoznaný, je jeho liečba komplikovaná a šanca na úplné vyliečenie malá.

Je síce pravdou, že ochorenie postihuje častejšie mužov, týka sa to najmä rakoviny konečníka, ale aj u žien je vážnym medicínskym a sociálno-ekonomickým problémom. Po karcinóme prsníka a pľúc je tretí najčastejší nekožný karcinóm a tretia najčastejšia príčina smrti spomedzi karcinómov. Výskyt KRK na Slovensku je vysoký a neustále stúpa. V celosvetových rebríčkoch sa Slovensko, podobne ako Maďarsko a Česko, permanentne umiestňuje na popredných miestach.

Poznáme rizikové faktory?
Etiológia ochorenia je multifaktoriálna, teda na jeho vzniku sa podieľajú viaceré činitele. Okrem genetických faktorov, ktoré však v celkovom počte ochorenia nedominujú, sú to predovšetkým environmentálne faktory, spôsob výživy a životný štýl. Tie zahŕňajú nadmernú konzumáciu červeného mäsa (hovädzie, bravčové), alkoholu (pivo a tvrdý alkohol), vysoký BMI a malú fyzickú aktivitu. Pozitívna rodinná anamnéza – výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u priamych rodinných príslušníkov, je tiež overeným rizikovým faktorom. KRK je predovšetkým ochorením pacientov vyššieho veku, i keď ani v mladších vekových kategóriách nie je žiadnou raritou.

Prevencia ako začiatok abecedy
Je až zarážajúce, že napriek pomerne jednoduchému spôsobu diagnostikovania, prichádza takmer 50 % pacientov k lekárovi v štádiu, kedy už radikálna chirurgická liečba nie je možná. Príčinou môže byť slabá informovanosť, nedostatočná osveta, ale aj nedocenenie počiatočných príznakov ochorenia. Tými sú napr. pocit nafukovania, tráviaci dyskomfort a neskôr až zmena vyprázdňovania – tzv. defekačného stereotypu. To čo nás zvyčajne najviac vystraší je krvácanie na stolici alebo po stolici v toaletnej mise. Mnohí však ani tento varovný príznak nerešpektujú, dúfajúc, že sa jedná „len“ o krvácanie pri hemoroidoch – zlatej žile. Je pozoruhodné, že dnes už väčšina žien ochotne podstupuje skríningové vyšetrenie na rakovinu prsníka – mamografiu alebo rakovinu kŕčka maternice, ale skrínigu kolorektálneho karcinómu venuje len malú pozornosť.

Cestou praktického lekára možno absolvovať skríningové vyšetrenie – test na okultné (skryté) krvácanie do stolice. Je to jednoduché vyšetrenie, pri ktorom sa na špeciálnych setoch testuje malé množstvo stolice na prípadnú prítomnosť krvi v nej, ktorú voľným okom nemožno zaznamenať. V prípade pozitivity tohto testu odošle praktický lekár klienta gastroenterológovi za účelom vykonania videokolonoskopie. Tej sa ale mnohí veľmi obávajú, hoc vyšetrenie je v rukách skúseného endoskopistu rutinným vyšetrením. Väčšina ho veľmi dobre znáša, prípadné bolesti počas vyšetrenia sa tlmia analgetikami a sedatívami. Ak však človek vyšetrenie ani takto netoleruje, možno ho urobiť v krátkodobej celkovej anestézii. Kolonoskopia má vysokú výťažnosť a právom sa považuje za číslo jeden v skríningu – vyhľadávaní, ale aj v diagnostike rakoviny konečníka a hrubého čreva. Navyše, možno pri nej odstrániť adenomatózne polypy (výrastky črevnej sliznice), ktoré sú predrakovinovým štádiom. Tým sa zároveň napĺňa program eradikácie polypov, čo vedie k zníženiu výskytu KRK.

Ale ani v prípade diagnostikovania kolorektálneho karcinómu vo včasnom štádiu netreba prepadať zúfalstvu. Súčasná paleta dostupnej chirurgickej liečby využíva najmodernejšie techniky a vďaka prepracovanému manažmentu liečby je nevyhnutnosť trvalého vývodu čreva – kolostómie oveľa menej pravdepodobná, ako to bývalo v minulosti. Treba povedať i to, že aj pacienti s trvalým vývodom majú dnes už vysokú kvalitu života. To im zabezpečujú moderné pomôcky na jej ošetrovanie, vďaka ktorým môžu viesť takmer plnohodnotný rodinný a spoločenský život, sex a športovanie nevynímajúc.

Nezabúdajme sa seba
Ako teda predchádzať rakovine hrubého čreva a konečníka a ako sa správať k svojmu zdraviu, aby sa už prípadné ochorenie diagnostikovalo včas? Rozhodne treba v strave prijímať viac vlákniny, či už vo forme ovocia a zeleniny alebo firemne ponúkaných cereálií. Obmedzte v strave červené mäso a nahraďte ho rybami či hydinou. Strážte si hmotnosť a pri zväčšovaní obvodu pásu či mohutnení stehien neskrývajte váhu. Klamete tak samy seba. Nájdite si čas na primeranú fyzickú aktivitu, ktorá je účinnou prevenciou nielen nádorových, ale aj srdcovo-cievnych ochorení. Vyvarujte sa pravidelnej konzumácii najmä tvrdého alkoholu a nezabúdajte na ochorenia, ktoré prekonali vaši rodičia, starí rodičia, bratia a sestry. Buďte ochotní podstúpiť skríningové vyšetrenia, ktoré slúžia na vyhľadávanie potenciálne chorých v zdanlivo zdravej populácii. Majte v pamäti, že takmer každé ochorenie možno vyliečiť, ak príde pacient včas. Nespoliehajte sa na štát, ale preberte zodpovednosť za svoje zdravie na seba.

Krátky pohľad na čísla:
V roku 2007 tvorila rakovina hrubého čreva (diagnózy C18 až C21) 10,2% z celkového počtu diagnostikovaných onkologických ochorení. Incidencia tohto druhu karcinómu predstavovala 1 411 prípadov, počet zaznamenaných úmrtí je 769. Pri rakovine hrubého čreva sa zistí až 28% prípadov v IV. štádiu, pri rakovine konečníka je to až 26% z II. štádiu a 20% v IV. štádiu ochorenia.

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.,
II. chir kl. LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava

Zdroj údajov: Safaei  Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012.

www.bojitesama.sk
www.lpr.sk

FOTO © Impresa Art, s.r.o.