dnes má meniny Viola
zajtra Gertrúda
18.5. 2022
Zora Czoborová aj naďalej pomáha žiakom s nadváhou a obezitou
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Ambasádorka projektu NEBUĎ LENIVÝ, Zora Czoborová, pokračuje v návštevách základných škôl po celom Slovensku, kde medzi mladými ľuďmi propaguje aktívny životný štýl tínedžerov. Edukačný projekt neziskovej organizácie Slniečko, s finančnou podporou Nadácie Coca-Cola, prináša žiakom základných škôl nielen základné informácie o správnej životospráve, ale je aj názorným motivačným nástrojom pre aktívny pohyb mládeže.

Návšteva Bratislavskej základnej školy Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici je štvrtou zastávkou projektu Nebuď lenivý, čím sa projekt dostáva do svojej druhej polovice. Ambasádorka doteraz projekt predstavila v troch mestách - Košiciach, Prešove a Nitre. Interaktívnej besedy o zdravom a aktívnom životnom štýle sa zúčastnilo približne 350 študentov. Vybraní žiaci, ktorí si zacvičili so Zorou Czoborovou, prípadne si zasúťažili v pripravených športových hrách, získali zaujímavé ceny. Celý organizačný tím projektu Nebuď lenivý si ešte brúsi zuby na žiakov v Žilinskom, Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

Odborným garantom projektu je pediatrička MUDr. Renáta Gerová, predsedníčka neziskovej organizácie Slniečko: „Veľa mladých ľudí bojuje s nadváhou až obezitou. Obezita je pritom typické ochorenie, kde je prevencia mnohokrát účinnejšia ako liečba. A v tom vidím najväčší prínos projektu NEBUĎ LENIVÝ – pomôcť tínedžerom zorientovať sa v spleti informácií o zdravom stravovaní a účinnom športovaní. Pani doktorka dodáva: „Školy zúčastnené na projekte a najmä pedagógovia humanitných vied veľmi oceňujú obsah a formu malej brožúry, ktorú študenti dostávajú. Často si od nás pýtajú kusy navyše, aby mali pri vyučovaní aj v ďalších rokoch relevantný zdroj informácií. Ďalšie zaujímavosti môžu tínedžeri nájsť na webovej stránke www.nebud-lenivy.sk, kde sa nachádzajú aj videá so Zorou Czoborovou, podľa ktorých si môžu zacvičiť napríklad aj doma.

Ambasádorka projektu, fitneska Zora Czoborová, názorne motivuje tínedžerov k tomu, aby neboli leniví: „Žiaci na školách, ktoré sme navštívili, ocenili obsah interaktívnej besedy. Viacerí prišli za mnou a za pani doktorkou aj po prednáške a chceli dodatočné informácie. Tínedžeri majú konkrétne otázky o strave, pohybe a športovaní. Hravé súťaže inšpirovali dokonca aj učiteľov telesnej výchovy. Verím, že vďaka projektu mnohí mladí ľudia zmenia svoj doterajší životný štýl.“

Nad celým projektom prevzal osobnú záštitu minister školstva, vedy a výskumu Dušan Čaplovič: „Úlohou celej spoločnosti je poukazovať na zlý životný štýl súčasnej mladej generácie. Okrem školy potrebuje rodina preventívnu pomoc aj zo strany tretieho sektora. Preto si vysoko vážim prácu občianskeho združenia Slniečko a oceňujem jeho záujem o našu mládež a jej zdravie. Verím, že projekt Nebuď lenivý pomôže mnohým mladým ľuďom.“

Bez finančnej podpory Nadácie Coca-Cola by sa projekt nemohol uskutočniť. Amy S. Githens z Nadácie Coca-Cola dopĺňa: „Sme radi, že prostriedky z Nadácie Coca-Cola pomôžu mnohým mladým ľuďom rozšíriť si základné odborné vedomosti o správnej výžive a povzbudia ich k vyššej pohybovej aktivite.“

TS