dnes má meniny Henrieta
zajtra Vratko
28.11. 2020
Čítajme si... 2013
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Nový rekord!
Do Čítajme si... 2013 sa zapojilo 36 321 detí!

Dňa 4. júna 2013 v čase od 9:00 do 15:00 sa uskutočnil už 6. ročník Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu "Čítajme si..."

Podujatie je cielené na deti od 6 do 15 rokov, navštevujúcich základné školy, osemročné stredné školy a gymnáziá.

Podarí sa nám prekonať minuloročný rekord 35 542 čítajúcich detí a zapíšeme sa tak do Slovenskej knihy rekordov?

Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu - zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Preto chceme v spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. V jednotlivých mestách a obciach sa snažíme osloviť na spoluprácu osobnosti späté s mestom či obcou, aby prišli podporiť deti v
čítaní priamo na mieste podujatia.

Pohľad späť.
Dňa 16.6.2008 sa po prvýkrát uskutočnilo podujatie „Čítajme si“. Podujatie bolo súčasťou projektu Tesco Charita roku 2008.
Na 27 miestach Slovenska sa do čítania zapojilo 2912 detí. Podarilo sa nám tým ustanoviť slovenský rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“.
V roku 2009 bol niekoľkonásobne prekročený počet zúčastnených detí a to v celkovom počte 10.798 v 95 mestách Slovenska,
V roku 2010 sa akcie zúčastnilo 21 234 detí zo 140 miest.
V roku 2011 čítalo 30 480 detí a v minulom roku 2012 sa podujatia
zúčastnilo 35 542.

Linka detskej istoty získava prostredníctvom celoslovenskej telefonickej linky informácie od detí o ich problémoch tak ako to cítia samé. Nie všetky hovory sú o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť
hovorov je o nedostatku komunikácie zo strany dospelých, o nude, malej kreativite detí.... Nie je čítanie práve jedna z aktivít, ktoré podnecuje obrazotvornosť, fantáziu, obohacuje slovnú zásobu, ovply
vňuje životné hodnoty...? Myslíme si, že áno. Preto sa pridávame k
aktivitám, ktoré podporujú čítanie detí. Tvorcovia projektu dostali nápad
pokúsiť sa o rekord, aby do čítania pritiahli čo najväčší počet detí.