dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Aj v školách o zúbkoch
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Potrebu edukácie školopovinných detí o ústnom zdraví zdôraznila Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) aj počas marcového Svetového dňa ústneho zdravia (20.3.). Až 35% detí od 0 do 14 rokov nikdy nebolo u zubného lekára!

„Netušíme, v akom stave majú deti zuby,“ povzdychla si nad situáciou hlavná odborníčka MZ SR pre odbor zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. Podľa nej sa KPI, teda index kazivosti zubov, zaznamenáva až u 12-ročných detí. „Zo štatistík, ktoré máme k dispozícii, vyčítame, že v tomto veku majú deti v priemere pokazených 2, 5 zuba. Ale sledujeme len tie, ktorých rodičia s nimi chodia na preventívne prehliadky. Pokiaľ by zubní lekári vyšetrili aj tú tretinu, ktorá v ambulancii nikdy nebola, index by rapídne narástol. Skeptici tvrdia, že priemer by bol až 6 kazov. Môj klinický rekord bol 12.“

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie trpí 60 až 90% školopovinných detí zubným kazom a v celosvetovom meradle je bolesť zuba najčastejšou príčinou absencie na školách.

Z toho dôvodu pripravila SKZL metodickú pomôcku pre učiteľov, podľa ktorej by mohli postupovať pri výuke žiakov, aby sa o zuby dokázali starať správne. „O zuby sa treba starať odmalička. Dieťa si návyky nesie so sebou po celý život. V ambulancii som zažil najkrajší okamih, keď mi jedna pacientka povedala, že jej vnuk ju videl umývať si zuby a upozornil ju: ‚Babka, zle to robíš. Nás to učili takto.‘ Takže sú aj základné  školy, hoci ich je málo, ktoré sa ústnemu zdraviu venujú a dbajú o to, aby boli deti nielen múdre a vychované, ale aj zdravé,“ skonštatoval prezident SKZL MUDr. Ján Gašič.

Metodická pomôcka Podpora zdravia ústnej dutiny vznikla na základe príručky, podľa ktorej sa vyučuje na školách vo Švajčiarsku. Dobré skúsenosti s edukáciou majú napríklad aj v Dánsku. „Slovensko sa môže porovnávať so Slovinskom. Po zavedení edukácie na tamojších školách klesol počet kazov u detí zo 6 na 2,“ zdôraznil prezident MUDr. Ján Gašič. Zároveň pripomenul, že jednorazové akcie nemajú dlhodobý efekt. Väčšinou ich podporujú výrobcovia zubných pást a zubných kefiek.

Samotní zubní lekári sa tiež snažia prispieť k správnej prevencii a niektorí z nich sa venujú projektu Zdravý úsmev, ktorý chodia na vybrané školy prezentovať dvakrát ročne. Jednou zo škôl, kde prebieha, je i Základná škola Mierová 46 v Bratislave. „Keď existuje národný program finančnej gramotnosti a národný program čitateľskej gramotnosti, prečo nemáme aj program takéhoto charakteru? U nás na škole robíme veci intuitívne, i keď po porade s odborníkmi.  Chýba nám však jasná línia. Keby sme mali daný materiál z ministerstva školstva, vieme, ktorý postup je správny,“ uviedla riaditeľka základnej školy PaedDr. Renáta Križková. Odpovede sa však nedočkala. Napriek pozvaniu na konferenciu sa zástupca z ministerstva školstva pred novinárov nedostavil.

Detský chrup má 20 zubov, a to je rovnaký počet, aký má mať v ústach senior na sklonku života. Keď zoberieme na vedomie, že dospelý človek by mal mať z 32 zubov 0 kazov, ide o matematiku, ktorá vedie k dátumu 20. 3. Je pravda, že tento termín prislúcha i Svetovému dňu šťastia, ku ktorému tiež neodmysliteľne patrí zdravý úsmev. A to je i motto Svetového dňa ústneho zdravia :)