dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Nadačný fond „Pre zdravé pľúca"
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Na pomoc pacientom trpiacim chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, vznikol Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu s názvom „Pre zdravé pľúca“. Jeho zakladateľom je Slovenská lekárska spoločnosť, ktorá podporila myšlienku Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Práve pneumológovia a ftizeológovia, ktorí sa dennodenne stretávajú vo svojich ambulanciách s pacientmi trpiacimi týmto závažným respiračným ochorením, považujú za dôležité prostredníctvom Nadačného fondu pomáhať týmto pacientom a informovať širokú verejnosť o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc – jej rizikách a prevencii.

“Hlavným zmyslom Nadačného fondu vo vzťahu k širokej verejnosti, je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, o jeho rizikách, ako aj možnostiach prevencie. Pokiaľ pacienti dbajú na prevenciu a včas sa začnú liečiť, majú šancu na kvalitatívne lepší a plnohodnotnejší život, ako pacienti, ktorí sa začnú liečiť v neskorších štádiách ochorenia. Vo vzťahu k pacientom je našim primárnym cieľom pomáhať im v takých oblastiach, ktoré budú mať pozitívny vply na ich zdravotný stav a zmiernia negatívnu sociálnu situáciu pacientov.” hovorí doc. MUDr.Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka na pneumológiu na Slovensku a členka Správnej rady Nadačného fondu.

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi závažné respiračné ochorenie, ktorým len na Slovensku trpí viac ako 10% populácie. Najčastejšou príčinou ochorenia je fajčenie. Vplyvom tohto ochorenia dochádza k zúženiu dýchacích ciest, čím sa v nich zároveň znižuje prietok vzduchu a pacient pociťuje problémy s dýchaním.

Ide o život ohrozujúce ochorenie, ak sa nezačne včas a správne liečiť. Aj napriek možnostiam liečby, sa však progresia tohto ochorenia nedá zvrátiť a poškodenie pľúc, ktoré choroba spôsobila, sa už nikdy nedá celkom vyliečiť, čo zásadne ovplyvňuje život pacienta. Preto je veľmi dôležité, aby sa začali liečiť čo najskôr.

“Pacienti dlhodobo trpiaci týmto ochorením nie sú častokrát schopní pracovať plnohodnotne osem hodín denne. Pokiaľ sú v domácej starostlivosti, niektorí potrebujú pravidelnú asistenčnú službu zdravotnej sestry, alebo sociálneho pracovníka. Majú zvýšené výdavky na cestovné, nakoľko musia pravidelne navštevovať pneumologické ambulancie, ich sociálna situácia im neumožňuje pravidelné užívanie vitamínov či iných podporných preparátov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich zdravotný stav. A práve podpora takých služieb, ktoré zlepšia zdravotný stav pacientov a zmiernia ich zlú sociálnu situáciu je primárnym cieľom Nadačného fondu “Pre zdravé pľúca” hovorí MUDr. Helena Leščišinová, pneumologička a členka Správnej rady Nadačného fondu.  

Nadačný fond “Pre zdravé pľúca” bude podporovať pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc prostredníctvom grantových výziev. Prvú grantovú výzvu otvorí pre pacientov už v máji tohto roka. Na základe tejto výzvy, budú môcť pacienti trpiaci týmto ochorením požiadať o grant. Každou individuálnou žiadosťou sa bude zaoberať Rada fondu, ktorej členmi sú doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka na pneumológiu na Slovensku, doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., primár Kliniky pneumológie a ftizeológie II. LFUK UNB,  MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb, Nemocnica sv. Jakuba, Bardejov.

“Budeme veľmi radi, ak sa k našej iniciatíve pripoja ďalšie subjekty, farmaceutické spoločnosti, ale aj individuálni darcovia, ktorí nám pomôžu finančnými príspevkami realizovať zmysluplné aktivity pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,”dodáva doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., členka Rady fondu.

Nadačný fond “Pre zdravé pľúca” sa na začiatku svojho fungovania bude sústreďovať na pomoc pacientom z tých regiónov Slovenska, ktorí podľa členov Rady fondu túto pomoc najviac potrebujú. Každá žiadosť pacienta bude overená s ich ošetrujúcim lekárom a individuálne posudzovaná členmi Rady fondu. Svoje žiadosti môžu pacienti zasielať na adresu “Pre zdravé pľúca” Nadačný fond Nadácie Centra pre filantropiu, Kozia 11, Bratislava. Telefonické informácie im poskytne Ivana Janská z Centra pre filantropiu na čísle 0918 187 768.

 

Richard Fides