dnes má meniny Roman Romana
zajtra Matej
23.2. 2020

Nová letná čitáreň v martinskej knižnici - odporúčame!

Pi, 08/15/2014 - 11:38 — mamatata

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Detský čitateľ Turčianskej knižnice si príde opäť na svoje, keď  si v stredu 20.8.2014 o 15 –tej hodine pri slávnostnom otvorení  bude môcť po prvýkrát užiť novú letnú čitáreň.

Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizuje od r. 2013 cezhraničný projekt slovensko-poľskej spolupráce podporený z prostriedkov Fondu regionálneho rozvoja EÚ pod názvom „Prečo čítať deťom? (Aktivity knižnice pre rodičov a deti predškolského veku).“

Hlavným cieľom projektu je prispieť k prehĺbeniu a udržaniu spolupráce medzi komunitami na oboch stranách poľsko–slovenskej hranice v kultúrnej i vzdelávacej oblasti na základe aktivít realizovaných Turčianskou knižnicou v Martine a Miejskou Bibliotekou Publicznou v Czechowicach-Diedzicach  pre deti predškolského veku a ich rodičov.

V rámci uvedeného projektu od marca r. 2013 boli realizované mnohé aktivity pre deti do  sedem rokov a ich rodičov. Knižnica sa snažila rodičom odovzdávať informácie o vývoji detí, správnom stravovaní i význame čítania od najútlejšieho veku prostredníctvom prednášok odborných lektorov. Popri tom pre detičky už od 1,5 roka a rodičov  zrealizovala 14 podujatí s využitím detskej literatúry, ktoré vhodne doplnili aj  divadelné predstavenia.

Projekt bol zameraný tiež na vzdelávanie knihovníkov obidvoch partnerských knižníc v oblasti práce s najmenšou skupinou detských používateľov, ktoré sa realizovalo formou spoločných tvorivých dielní a vzorových podujatí  pre knihovníkov partnerských knižníc na obidvoch stranách hraníc.

V záujme zlepšenia úrovne výchovy detí  od najútlejšieho veku prostredníctvom čítania a práce s knihou a zlepšenia podmienok pre komunitný život mladých rodín bolo dobudované pracovisko pre deti. Bol zriadený kútik pre najmenšie deti s detskými regálmi, stolíkmi, stoličkami, kobercom a mnohými didaktickými hračkami a knihami pre deti i rodičov.

Súčasťou projektu bolo i vybudovanie letnej čitárne s detskými preliezkami, lavičkami a altánom, ktorej poslaním je dať možnosť  deťom aj rodičom tráviť čas pri spoločnom  čítaní a hre. 

Dňa 20.8.2014 o 15,00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie letnej čitárne spojené s hrami pre deti. 

Služby letnej čitárne môžu využívať všetci registrovaní používatelia Turčianskej knižnice v Martine.

Tešíme sa na Vás!