dnes má meniny Roman Romana
zajtra Matej
23.2. 2020
Vidíme rozlične alebo Ako čítať obrázkové knihy - program konferencie
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Medzinárodná konferencia o význame čítania určená pre širokú verejnosť.
 
30. august 2015 kongresová sieň Hotel Tatra Bratislava, 9.00 - 16.35 hod
 
Konferencia sa uskutoční pod záštitou pána primátora Bratislavy, hlavného mesta, Iva Nesrovnala, a pána starostu Bratislavy - Starého mesta, Radoslava Števčíka.
 
Organizátorom je Medzinárodný IBBY inštitút Bratislava.
Spoluorganizátormi sú:
BIBIANA, OZ Fanfáry, MÚZA, n.o. s projektom Mama, tata, čítajte s nami, Slovenská akadémia vied, Bratislavské kultrúrne leto a hradné slávnosti, BKIS.

Cieľom konferencie je ako možno čo najviac vnímať obrazkovú knižku a ako z nej pri čítaní s deťmi najviac vyťažiť pre rozvíjanie ich vzťahu k čítaniu, pre rozvoj ich osobnosti a aj pre rozvoj vzájomných vzťahov v rodine či komunite. 


Sprostredkujeme vnímanie a formu vizuálneho vyjadrenia rozmanitých kultúr. Prednášať budú významný domáci a zahraniční odborníci. Konferenčné prezentácie budú živé, podnetné a budú sa využívať príťažlivé formy a metódy práce s publikom.
 
Postupne vám predstavíme vzácnych prednášajúcich.

Program konferencie:

9, 00 – 10, 00 Prezentácia


10,00 – 10, 30 Otvorenie


10, 30 - 10, 50 TIMOTEA VRÁBLOVÁ (Slovensko)

Kde je moja mamička a iné rozprávky. Od vnímania podobností k stimulovaniu vnútorných emocionálnych procesov dieťaťa

Zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA sa problematike čítania venuje vo svojej práci i vo voľnom čase. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočia). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí celoročnú produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Na VŠMU na Katedre bábkarskej tvorby prednáša detskú literatúru a Psychológiu detského diváka.

 

Spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na edícii Čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Vychádzajú v nej kvalitné tituly pre rôzne vekové kategórie čitateľov. Súčasťou knihy je aj príručka Timotey, ktorá má pomôcť deťom hlbšie preniknúť do knihy. Timotea verí, že deti samé sa dokážu podieľať na rozvoji kultúry čítania v partnerstve s dospelými. Na tomto princípe postavila projekt Cesta ku knihe, ktorý sa v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom realizoval v rokoch 1999 – 2009 v rámci OZ Fanfáry v detských čitateľských HEVI kluboch. Deti boli systematicky vedené k tomu, aby sa naučili tvorivo čítať a aby knihy vnímali poza ich stránky - v celom svojom životnom kontexte doma i v komunite. V projekte Malý školský rok 2009 – 2010, ktorý vytvorila pre Slovenský rozhlas, založila a pedagogicky viedla čitateľskú družinu detí a pripravovala ich na to, aby mohli aktívne participovať na vysielaní o knihách. 10, 55 – 11, 35 VALERIE COGHLAN (Írsko)

Ukáž mi príbeh: Vyjadrovanie emócií v obrázkových knižkách bez slov

Valerie Coghlan (Írsko) pracuje ako členka vedeckej rady IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA. Je prezidentkou BOOKBIRDU, najvýznamnejšieho medzinárodného odborného časopisu pre knižnú kultúru pre deti a mládež. Časopis vydáva Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY). Valerie je nestorkou výskumu detskej literatúry v Írsku a autorkou a editorkou mnohých odborných publikácií a antológií detskej literatúry. Recenzuje a propaguje knižnú tvorbu pre deti a mládež. Je medzinárodne uznávanou odborníčkou na detské obrázkové knižky. Pôsobí ako profesorka v Church of Ireland College of Education. Dlhé roky tam pracovala aj ako knihovníčka. Zaslúžila sa o vybudovanie a archivovanie ich rozsiahleho vzácneho knižného fondu a uviedla ho do medzinárodného povedomia. Za jej významný prínos v oblasti vedy a kultúry jej v roku 2013 jej Trinity College v Dubline udelila čestný doktorát.11, 40 – 12, 20 JUNKO YOKOTA (USA)

Obrázkové knihy „s dušou“: ako knižky vyvolávajú v čitateľovi empatiu

Riaditeľka Centra pre vzdelávanie prostredníctvom literatúry pre deti, bývalá členka poroty pre udeľovanie Ceny H. Ch. Andersena (tzv. " malej nobelovky" za knižnú tvorbu pre deti a mládež) Junko Yokota je považovaná za jednu z najvýznamnejších odborníčok na svete v problematike obrázkových kníh.

Stala sa členkou vedeckej rady IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA. Dostať Junko do Bratislavy bol v istom zmysle zázrak. Aj preto, že sa o ňu uchádzajú mnohé inštitúcie na svete. Na konferencii v Bratislave bude hovoriť o tom, ako sa možno pozerať na hrdinov v obrázkových knihách. Čo si o nich možno prečítať z obrázkov? Ako sa charakter hrdinov vizuálne znázorňuje v rozličných kultúrach?

Junko je pôvodom Japonka. Je profesorkou Čítania a jazyka z univerzity v Chicagu, laureátka významného medzinárodného ocenenia Virginia Hamilton Award za prínos v oblasti výskumu multikulturálnej literatúry a čítania v medzinárodnom kontexte. Je vyhľadávanou rečníčkou na medzinárodných fórach. Stala sa „spiritus movens“ - akousi hybnou silou medzinárodnej súťaže ilustrácií Nami Island.


12, 30 - 14, 00 Obed14, 10 – 14, 40 ROBIN MORROW (Austrália)

Naše miesta: V austrálskych obrázkových knižkách zvyčajne nájdeme znázornené miesta domova a prostredie komunity

Rozmýšľali ste už o tom, že obrázkové knihy môžu dieťaťu modelovať predstavu o skutočnom živote? Napríklad o tom, ako by mal vyzerať domov. Bezpečné miesto. Alebo pokoj. Aj preto je dôležité dbať na kvalitu a pestrosť výberu kníh. O tom, ako obrázky miesta pôsobia na utváranie symbolického jazyka u dieťaťa, ako ovplyvňujú jeho vnímanie hodnôt bude hovoriť Robin Morrow, multispektrálna dáma austrálskej detskej knižnej tvorby. Má možnosť pozerať sa na knihu a na jej miesto v živote detí z rôznych zorných uhlov: ako kníhkupkyňa, vydavateľka, literárna kritička, členka významných národných porôt pre udeľovanie cien za literatúru, a univerzitná pedagogička. Jej meno sa v Austrálii spája priekopníckymi projektami v oblasti detskej knižnej kultúry.
Ako prvá založila v Sydney špecializované kníhkupectvo pre deti a mládež. Úspešne ho viedla 25 rokov. Nešlo o obyčajné kníhkupectvo. Zákazníkom boli ponúkané individuálne poradenské a konzultačné služby. Kníhkupectvo bolo známe aj tým, že sa zameriavalo na kvalitnú knižnú tvorbu. Robin sa stala známou aj ako vydavateľka kvalitných a oceňovaných kníh. Ako pravidelná recenzentka knižnej tvorby pre deti a mládež pracovala pre noviny a časopisy s celonárodnou pôsobnosťou. Ako jedna z prvých začala s presadzovaním čítania pre bábätká. V austrálskej knižnej kultúre sa usilovala predstaviť medzinárodných autorov a ilustrátorov pre deti a mládež. 
Ako vysokoškolská pedagogička prednáša literatúru pre deti na viacerých univerzitách, mimo iných aj na prestížnej Macquarieuniverzite a na University of Technology v Sydney. Osobité miesto v jej výskume knižnej tvorby pre deti patrí obrázkovým knihách. Od roku 2009 je prezidentkou austrálskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).14, 45 – 15, 05 MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ (Slovensko)

Pojedanie dier - cesta k celistvosti?

Markéta Andričíková nám predstaví obrázkovú knižku z pohľadu literárnej vedy. 

Hrdina v obrázkovej knižke môže byť pre čitateľa dôležitým vizuálnym symbolom. Osloví symbolický jazyk aj dieťa? Prečo je preňho dôležité vnímať významovo plnohodnotné vizuálne odkazy? K týmto otázkam sa priamo i nepriamo dostaneme na prednáške s Markétou Andričíkovou. Zaujímavej aj preto, že nám ukáže, že aj obrázková kniha môže čitateľovi sprostredkovať hlboké myšlienkové posolstvo. A tiež to, ako možno odkrývať pri čítaní rôzne symbolické odkazy a významové roviny. Otázky symbolického jazyka, problematika mýtov a ich miesto v detskej kultúre pri budovaní spirituálneho rozmeru osobnosti patria k jej kľúčovým výskumným témam. Citlivo vníma aj ich vizuálne stvárnenie. (Napokon, sama vo voľnom čase maľuje.) Je autorkou výbornej knihy V znamení premeny. Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke (Modrý Peter 2013), v ktorej sa venuje práve takýmto problémom.
Markéta Andričíková patrí k pozoruhodným a dynamickým osobnostiam v slovenskej literárnej vede. (K jej osobným záľubám patrí tanec.) Je vysokoškolská pedagogička, prekladateľka, zaoberá sa svetovou literatúrou a recepciou textov určených pre detského čitateľa. Pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doma má troch vášnivých čitateľov: manžela Mariána (tiež literárneho vedca a prekladateľa) a synov Martina a Jakuba.15, 10 – 15, 30 PAOLA VASSAROLLI(Taliansko)

Čítanie bez slov?15, 35 – 15, 55 VERONIKA ROT GABROVEC (Slovinsko)

Dôležité miesta a dôležité hlasy16,00– 16,10 TILKA JAMNIK (Slovinsko)

Tri rôznorodé slovinské knižky bez slov

Ďalším významným hosťom na konferencii IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA, Vidíme rozlične alebo Ako čítať obrázkové knihy, je významná slovinská odborníčka na propagáciu čítania, Tilka Jamnik. Zastupuje odbornú obec knihovníkov. Ich pohľad nemôže chýbať. Veď významne dopĺňa odborné spektrum, v ktorom môžeme sledovať problematiku čítania. Slovinsko, podobne ako Slovensko nie je v súčasnosti veľmocou obrázkových kníh. Cestu k čitateľovi, si, podobne ako u nás na Slovensku, musia tak trochu vydobyť. „Momentálne môžeme predstaviť len tri knihy zo slovinskej produkcie,“ hovorí Tilka Jamnik, „no každá z nich je zameraná na inú oblasť komunikácie s dieťaťom“.
Tilka je na slovo vzatou odborníčkou s vysokým renomé doma i v zahraničí, kde prednáša i publikuje. Propagácii čítania sa venuje ako profesionálnej disciplíne, nielen prakticky, ale aj teoreticky. V jej vystúpení budeme sledovať, ako možno v obrázkových knihách vnímať archetypálne motívy cesty, vonkajšieho a vnútorného sveta. Kontrast medzi chladným cudzím svetom a teplým žiarivým domovom. Alebo ako autor stimuluje predstavivosť prostredníctvom vizuálneho stvárnenia, či ako obrázkové príbehy popodnecujú dieťa k vzťahom a zdravým emocionálnym väzbám.
Tilka Jamnik študovala francúzštinu a komparatívnu literatúru. Pracovala ako knihovníčka i riaditeľka knižnice (Pionirska knjižnica). Vydala tri knihy o vzdelávaní detí rôznych vekových kategórií v prostredí knižnice. Od roku 2009 je prezidentkou Slovinskej sekcie IBBY.16, 15 – 16, 35 ĽUBOSLAV PAĽO

Motív smrti v obrázkovej kniheChcete vedieť viac o čítaní obrázkových kníh? Môžeme sa na ne pozrieť aj očami tvorcu. Aj preto sme na konferenciu IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA, Vidíme rozlične alebo Ako čítať obrázkové knihy pozvali slovenského ilustrátora Ľuba Paľa. Uňho sa totiž vzácne spája pohľad autora – ilustrátora a tiež odborníka, vysokoškolského pedagóga. V slovenskej kultúre je výraznou osobnosťou v tvorbe obrázkových kníh (Haló, pani mačka, Kde je Afrika?, Veľká nuda). 

Bezprostredne po ukončení štúdia na VŠVU v Bratislave (Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Dušan Kállay, 1998) absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Po návrate sa venoval umeleckej grafike a ilustrácii. V domácom slovenskom prostredí vytvoril originálny autorský tím v spolupráci so spisovateľom a vydavateľom Erikom Grochom. 
Novým impulzom v jeho tvorbe sa stala spolupráca so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem press. Ilustroval viac ako 30 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, U.K., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero oceneni doma aj v zahraničí( Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB, Bienále ilustrácií Oita). Paľo chápe knihu ako jednotný vizuálny príbeh, ako spojenie ilustračnej, dizajnérskej a typografickej zložky. Pre jeho štýl je typický expresívny maliarsky prejav so zmyslom pre dynamiku a charakter literárnej predlohy. Teóriu a prax ilustrovanej knihy vyučuje na VŠVU v Bratislave, ako lektor viedol viacero workshopov a prednášok ( workshop BIB, Museum of Modern Art Shiga-Japan, Academy of Fine Arts Katowice- Poland). Žije a pracuje v Jablonovom pri Bratislave.