dnes má meniny Edmund
zajtra Bibiána
1.12. 2020
Smerovanie pediatrie na Slovensku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Smerovanie pediatrie a manažovanie detských ochorení na Slovensku potrebuje zmenu. O tom, akým smerom by sa mala uberať pediatria na Slovensku, hovorili dnes odborníci na pôde Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.  Odborné pracovné stretnutie pod záštitou ministra zdravotníctva, JUDr. Ing. Tomáša Druckera, sa konalo za účasti renomovaných detských lekárov z celej Európy. 

,,Keďže na Slovensku nám chýba systémový prístup k manažovaniu ochorení detského veku v špecializovaných centrách  a možnosti súčasnej medicíny a najnovšie vedecké poznatky nám umožňujú prinavrátiť zdravie stále väčšiemu počtu detí či dokonca zachrániť život, uvedomili sme si, že dozrel čas na zmenu v smerovaní pediatrie a manažovaní detských ochorení na Slovensku,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, riaditeľ DFNsP Bratislava a ďalej doplnil: ,,Zmena v smerovaní súčasnej pediatrie na Slovensku je nevyhnutná aj v súvislosti s nárastom civilizačných ochorení a ochorení súvisiacich s predčasným narodením. Po preskúmaní súčasnej úrovne a možností poskytovania pediatrickej zdravotnej starostlivosti a odhadovaných potrieb súčasného a očakávaného demografického vývoja je zjavné, že vznik špecializovaných centier je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti deťom na Slovensku.“

Na tom, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných centrách prináša pre pacientov aj lekárov nesporné výhody, sa zhodli aj zahraniční odborníci, ktorí poukázali predovšetkým na nasledovné výhody: vytvárajú a skvalitňujú diagnostické a terapeutické štandardy, majú podporu všetkých pediatrických špecializácií na jednom mieste, čo vytvára veľmi dobré podmienky na liečbu detí - pomáhajú redukovať počet hospitalizácií a skracujú počet dní strávených na lôžku, znižujú počet komplikácií vyplývajúcich zo základného ochorenia a znižujú úmrtnosť.  Realizuje sa v nich medicínsky výskum a profesionálny tréning pri súčasnej koncentrácii najmodernejších technológií a pacientov pod jednou strechou, sú vynikajúcou vzdelávacou platformou pre budúce generácie lekárov a mnohé iné. Vo vyspelých ekonomikách v zahraničí špecializované centrá vznikajú vo veľkých mestách.

,,Po vzore a predovšetkým veľmi dobrých skúsenostiach a odporúčaniach renomovaných zahraničných pracovísk budeme iniciovať zavedenie princípu centralizácie v manažovaní detských ochorení  pre ich nesporné výhody, ktoré aj dnes pomenovali  kolegovia zo zahraničia. Špecializované centrá nám umožnia priblížiť sa k potrebám pacientov.  Veľmi jednoducho povedané - chceme ich čo najskôr diagnostikovať a liečiť,“ povedal riaditeľ nemocnice a ďalej doplnil: ,,V našej nemocnici máme na to všetky predpoklady - skúsených erudovaných lekárov vo  všetkých pediatrických odbornostiach, ktorí vedia spolupracovať v rámci centier a deťom tak poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou.“

Ambíciou vedenia DFNsP Bratislava je malých pacientov čo najmenej stresovať hospitalizáciami a pokiaľ je to možné, klásť dôraz na liečbu v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zmeniť chcú aj celkovú filozofiu poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom s rakovinou. Bude spočívať vo vytvorení samostatného priestoru pre vysoko rizikových pacientov so samostatnými sterilnými izbami s monitorovaním a výrazným posilnením ambulantnej liečby vybudovaním nového ambulantného traktu.  Pacientov, u ktorých je to možné, chcú liečiť v domácom komfortnom prostredí bez rizík nemocničných nákaz.

Rovnako v rámci chirurgických ochorení chcú maximum chirurgickej starostlivosti presunúť do ambulantnej, respektíve jednodňovej starostlivosti vybudovaním centra jednodňovej detskej chirurgie. ,,Pre komfort rodičov a detí, ktorí k nám prichádzajú z celého Slovenska, chceme vybudovať hotelové zariadenie v areáli nemocnice,“ doplnil riaditeľ nemocnice.

TS