dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Počet pacientov čakajúcich na transplantáciu klesol o 24 %
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Tento rok sa koná v Košiciach Kongres Slovenskej transplatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v rovnakom termíne, kedy si odborná aj laická verejnosť pripomína Európsky deň darcovstva a orgánových transplantácií. Cieľom oboch pre transplantácie významných udalostí je okrem iného upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku odberového a transplantačného programu. Orgánové transplantácie totiž zachraňujú ľudské životy a pomáhajú zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. V rámci Európy je k dnešnému dňu viac ako 70-tisíc pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov. Aj vďaka realizovanej osvetovej kampani Sedem životov na Slovensku za ostatné dva roky klesol počet pacientov čakajúcich na orgánovú transplantáciu o 24 %.

„Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe. V rámci nej zomiera každý deň 12 pacientov, ktorí sa nedožijú transplantácie. Na Slovensku sme síce v medziročnom porovnaní zaznamenali 24-percentný pokles čakateľov na orgánovú transplantáciu, stále sa však pri odberoch orgánov od mŕtvych darcov stretávame s nevôľou pozostalej rodiny. Sme presvedčení, že treba neustále otvárať celospoločenskú diskusiu na túto tému a hovoriť o význame darcovstva a transplantácii. Pomoc zo strany médií je v tomto prípade viac ako nevyhnutná a neoceniteľná, pretože bez pozitívnych príbehov o pacientoch, ktorí žijú vďaka transplantácii životne dôležitého orgánu, len veľmi ťažko dosiahneme uspokojivejšie výsledky,“ vyjadruje sa MUDr. Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Európska komisia si za motto Európskeho dňa darcovstva a orgánových transplantácií zvolila výstižný slogan „Staň sa darcom a hovor o tom doma“. Celospoločenská diskusia môže totiž viesť k zvýšeniu počtu transplantácií orgánov nielen v Európe, ale aj na Slovensku. „Pozitívne vnímame skutočnosť, že sa zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, Národnej transplantačnej organizácie a zdravotných poisťovní v tomto roku zavádzajú mechanizmy na podporu odberového a transplantačného programu. Aj naďalej však potrebujeme šíriť osvetu o veľmi citlivej problematike, aby sme sa z hľadiska počtu odberov a transplantácií priblížili k takým krajinám ako je Španielsko či Chorvátsko,“ dodáva MUDr. Zuzana Žilinská.  

Práve Španielsko je v rámci Európy lídrom v oblasti darcovstva a orgánových transplantácií. O svojich skúsenostiach a význame osvetových kampaní hovoril v Košiciach na tlačovej konferencii aj popredný koordinátor darcovstva a transplantácií v Španielsku, profesor chirurgie na lekárskej fakulte v Barcelone, Dr. David Paredes. „Vzdelávanie verejnosti je kľúčové a je našou zodpovednosťou budovať dôveru v systém, ktorým sa odbery a transplantácie orgánov riadia. Tieto osvetové kampane sú spravidla finančne náročné.  Aj napriek tomu je však dôležité získavať si systematickú pozornosť verejnosti a médií, hľadať nové cesty využívania sociálnych médií a byť schopný ponúknuť jasné odpovede na otázky týkajúce sa darcovstva a nášho programu. Taktiež vnímam za veľmi podstatnú podporu štátnych inštitúcií, a to tak v oblasti verejnej osvety o význame darcovstva ako aj v oblasti zabezpečenia kontinuálneho tréningu a edukácie pre samotných zdravotníckych špecialistov v tejto citlivej a neustále sa rozvíjajúcej problematike,“ uvádza Dr. David Paredes.

Aktuálne štatistiky zo Slovenska

Od januára 2016 bolo na  Slovensku realizovaných 143 transplantácií, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierny pokles. Avšak v porovnaní s kritickým rokom 2014, teda obdobím pred spustením osvetovej kampane Sedem životov, ide o nárast počtu realizovaných transplantácií. „Vnímame pozitívny dopad kampane Sedem životov na verejnú mienku, čo sa za ostatné dva roky od jej spustenia na Slovensku odzrkadlilo celkovým poklesom pacientov čakajúcich na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov o 24 %,“ vysvetľuje MUDr. Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie. 

počet

2016

2015

2014

mŕtvi darcovia

53

71

45

živí darcovia

11

15

12

transplantácia obličky

105

148

91

transplantácia pečene

26

23

16

transplantácia srdca

12

22

10

transplantácie spolu

143

193

117

údaje v tabuľke vyjadrujú medziročné porovnanie vždy za obdobie od 1. januára  do 30. septembra v rokoch 2014, 2015 a 2016

 

Za ostatné dva roky klesol na čakacích listinách počet pacientov čakajúcich na transplantáciu pečene až o 46 %, v prípade pacientov čakajúcich na transplantáciu obličky bol zaznamenaný pokles o 24 %. „Aj naďalej však vnímame problematickú situáciu v oblasti transplantácií sŕdc. Väčšina darcov totiž nevyhovuje kritériám pre tento transplantačný program. Len v bratislavskom regióne boli zo 16 realizovaných odberov akceptované len tri srdcia, keďže kritériá pre tento typ transplantácie sú z pochopiteľných dôvodov najprísnejšie. Na druhej strane, najčastejšie sa s negatívnym postojom k darcovstvu zo strany rodiny stretávame najmä u tzv. ideálnych, teda mladých potenciálnych darcov orgánov. Práve oni si, žiaľ, svoje orgány vrátane svojho srdca odnášajú obrazne povedané do neba,“ uzatvára MUDr. Zuzana Žilinská. 

 

FOTO 1 Spolu s lekármi sa na tlačovej konferencii stretli aj pacienti, ktorí žijú vďaka transplantovaným orgánom; sprava: Ján Furstenzeller a Vlasta Pagáčová, pacienti po transplantácii srdca a Lucia Stašíková, pacientka po transplantácii pečene

 

Zľava: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, primár Transplantačného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, MUDr. Daniel Kuba, CSc., riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie, MUDr. Zuzana Žilinská, PhD. MHA, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti, Dr. David Paredes, MD, CETC, koordinátor darcovstva a transplantácií v Španielsku,  a profesor chirurgie  na lekárskej fakulte v Barcelone, Iveta Malachovská, moderátorka a ambasádorka kampane Sedem životov a MUDr. Martin Chrastina, PhD., regionálny koordinátor Transplantačného centra Bratislava

O kampani Sedem životov

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako štyristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla tohto roku má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

O Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.

Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:

·        súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív

·        možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi

·        etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov)

·        existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve

·        špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania

·        návrhov odborníkov do rôznych komisií. Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk