dnes má meniny Edmund
zajtra Bibiána
1.12. 2020
Laik dokáže zachrániť život až v 75 % prípadov pri náhlom zastavení srdca
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Projekt ZÁCHRANA SOM JA prináša defibrilátory na základné školy

Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. 60 – 80 % týchto prípadov sa stane mimo nemocničného prostredia a pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. Okrem profesionálnych defibrilátorov, ktoré sú súčasťou výbavy záchranárov, je možné život zachrániť aj laickým defibrilátorom, ktorý sa nazýva automatický externý defibrilátor (AED).

Oživovať treba začať do 3 minút

Podľa odborníkov na urgentnú medicínu klesá šanca na úspešnú liečbu o 10 % s každou minútou, od kedy sa zastavil krvný obeh a človek upadol do bezvedomia*. Pravdepodobnosť odvrátenia úmrtia je pri laickom oživovaní bez AED len na úrovni 3 %. Ak však až do príchodu záchranky laik použije AED, tak sa šance postihnutého na prežitie šplhajú až k hranici 75 %. Veľkú úlohu tu zohráva aj čas. Ak sa resuscitácia začne vykonávať do 3 minút, tak pravdepodobnosť prežitia postihnutého je až na úrovni 70 – 90 %, v rozmedzí 3 až 10 minút klesá na 10 – 70 %, a v prípade začatia po 10 minútach môžeme počítať s úspešnosťou maximálne do 10 %. Ak sa ale pozrieme na štatistiky dojazdových časov záchraniek, tak v roku 2016 to bolo 11:05 minút pre posádku s lekárom (RLP), 12:14 minút pre posádku bez lekára (RZP).

V týchto časových intervaloch tak vidíme možnosť zlepšenia práve použitím AED, a preto je dôležité, aby tento prístroj bol k dispozícii na verejných priestranstvách a aby ľudia vedeli, čo táto skratka znamená a ako postupovať, keď sa niečo prihodí.

 
Zdroj: http://www.aedstoday.com/AED-Facts_ep_52.html

Porovnanie časov do prvého výboja medzi záchrannou službou a laikmi:

 Záchrana ľudského života v budove s AED prístrojom Záchrana ľudského života v budove bez AED prístroja, so záchrankou

 

 

AED nepozná až 67 % ľudí

Spoločnosť Falck Záchranná v roku 2016 zaznamenala päť prípadov, kedy bol použitý AED laikmi a až tri z toho skončili úspešne. V prvom polroku 2017 išlo o šesť prípadov s úspešnosťou pri štyroch zásahoch. V prípade detského pacienta zatiaľ neboli zaznamenané prípady s použitím AED laikmi. „Môže to byť aj z dôvodu, že na Slovensku zatiaľ nie je široká sieť verejne dostupných AED prístrojov, ľudia veľa o nich nevedia a z toho aj vyplýva ich strach použiť ho. Práve preto chceme naučiť už deti, čo AED je a ako sa používa, aby tieto tri písmená poznali. Ukázať im, že sa netreba báť, prístroj vždy sám zhodnotí stav pacienta a to, či treba podať výboj alebo nie. Navyše, prístroj pokyny vydáva v lokálnom jazyku, u nás teda v slovenčine“, hovorí výkonná riaditeľka Falck n.o. Jana Mračnová. Podľa prieskumu, ktorý si dal vypracovať Falck, až 67 % ľudí nepozná pojem AED.

Zdroj: Prieskum GfK pre Falck, otázka: Poznáte Automatický externý defibrilátor?

Vzdelávať deti treba ešte pred pubertou

Ďalší výskum, ktorý odborníci prezentovali na stretnutí Európskej resuscitačnej rady ukázal, že s tréningami kurzov prvej pomoci je potrebné začať u školákov ešte pred pubertou, kedy sú otvorení novým informáciám. Často sa totiž napríklad dospelí boja použiť AED, aby neurobili chybu. Deti ale tieto zábrany nemajú, keďže sú prirodzene zvedavé a radi sa učia a používajú nové poznatky.

Už dnes je napríklad vzdelávanie žiakov v oblasti prvej pomoci a predovšetkým resuscitácie zákonom nariadené v piatich krajinách – v Belgicku, Dánsku, Taliansku, Portugalsku a Francúzsku a odporúčané v ďalších 16 krajinách (napríklad aj v Českej republike). V tomto období sa aj na Slovensku opäť otvára téma znovuzavedenia povinných branných cvičení pre školákov, v rámci ktorých by mali absolvovať aj kurzy prvej pomoci. Vrátiť tému prvej pomoci do škôl chce aj Falck nezisková organizácia spolu s Nadáciou Allianz v rámci projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý zároveň robí zo škôl aj bezpečné miesto. Až 50 škôl môže totiž vyhrať zážitkové kurzy prvej pomoci pre žiakov so záchranármi a sanitkou, certifikované kurzy prvej pomoci pre učiteľov a k tomu na každú školu aj AED prístroj. „Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije hoci aj školák. V mnohých obciach, ktoré sú od najbližšej záchrannej služby vzdialené aj desiatky kilometrov, môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života“, hovorí za Nadáciu Allianz jej správkyňa Lucia Muthová.

 

 

Legenda ku mape:

  Povinné vzdelávanie žiakov v oblasti laickej prvej pomoci:Belgicko, Dánsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko

Odporúčané vzdelávanie žiakov v oblasti laickej prvej pomoci:Cyprus, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Švajčiarsko, Veľká Británia

*údaje z prezentácie doc. MUDr. Viliama Dobiáša, CSc. Automatický externý defibrilátor – princípy, efektivita, používanie

Projekt ZÁCHRANA SOM JA

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v tejto oblasti a návratom k jednoduchým, ale veľmi dôležitým krokom prvej pomoci, ale aj základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Nosným pilierom projektu je súťaž pre triedne kolektívy 1. stupňa ZŠ.