dnes má meniny Katarína
zajtra Kornel
25.11. 2020
Viete, na akých ihriskách sa hrávajú vaše deti?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Koľko škôlok či škôl si dáva robiť pravidelné kontroly a aké najčastejšie nedostatky inšpektori nájdu? Čo sa môže stať deťom, ktoré sa šmýkajú na nesprávne namontovaných šmýkačkách, či hojdajú na technicky nedostatočne prepracovanej hojdačke?

Iba 30 percent detských ihrísk prejde kontrolou odborníkov. Pritom by sa mali kontrolovať každého štvrťroka, veľkou kontrolou by mali prejsť aspoň raz ročne. Naozaj poctivých majiteľov aj z radov samospráv či z radov školských zariadení je zatiaľ málo.

Podľa inšpektorky TÜV SÜD SlovakiaDaniely Hudecovej sú to „lastovičky“, ktoré by mali byť príkladom aj pre ostatných. Medzi takéto mestá patrí napríklad Nitra, Prievidza, Piešťany, niektoré časti Bratislavy (Petržalka, Dúbravka), Zlaté Moravce, Kremnica, Levice, Trstená a okolité obce či Národná diaľničná spoločnosť.

Riaditeľky materských škôlok si dávajú robiť kontrolu tiež hlavne vo vyššie uvedených mestách.

„Kontrola je najdôležitejšia, lebo zvyčajne ju robí osoba, ktorá ovláda požiadavky na bezpečnostno- technické riešenia,“vysvetľuje inšpektorka Daniela Hudecová.

Chýbajúca legislatíva

Čo všetko musia zariadenia na detských ihriskách spĺňať stanovuje STN EN 1176 -1 až 11. Nariadenie vlády č. 349/2010 Z.z zase určuje povinnosti výrobcov nových zariadení na detských ihriskách.

Problémom však je, že toto vládne nariadenie bude účinné len do apríla budúceho roka. Ak vláda dovtedy neprijme iné opatrenie, nastane situácia spred roka 2011. Nové ihriská nebudú prechádzať kontrolami, ani výrobcovia nebudú mať povinnosť dať si svoje výrobky certifikovať. Certifikácie sa budú vykonávať na báze dobrovoľnosti,“konštatuje Daniela Hudecová.

Pomohlo by prijatie zákona o detských ihriskách. Zatiaľ však nie je návrh zákona predložený do pripomienkového konania.

Podľa inšpektorky TÜV SÜD SlovakiaDaniely Hudecovej by mal zákon – ak ho parlament prijme - riešiť nielen bezpečnosť na nových ihriskách, ale aj na starých, ktoré sú stále v prevádzke.

Pády z malej výšky môžu byť nebezpečnejšie

A aké nedostatky nachádzajú inšpektori na detských ihriskách? „Pri certifikácii zisťujeme, že zariadenia majú veľakrát konštrukčné nedostatky, napríklad nízke zábrany proti pádu, zábrany s vodorovnými alebo šikmými priečkami, ktoré môžu deti použiť ako stupienky na lezenie, nevyhovujúce uhly rámp, alebo strmých hracích a prístupových prvkov, nedostatočné zabezpečenie proti pádu, otvory, do ktorých môžu deti uviaznuť, alebo si zakliesniť prsty,“ vymenúva Daniela Hudecová.

Ak chýba alebo je nevyhovujúca zábrana tam kde má byť, je ohrozený život dieťaťa pri páde. Môže to viesť aj k fatálnym následkom, pretože je známe, že pády z nižšej výšky môžu byť nebezpečnejšie ako tie z väčšej výšky, lebo sa telo nestihne schúliť do obrannej  polohy.

Často sa však stáva, že aj správne navrhnuté šmýkačky či hojdačky môžu spôsobovať problém. Najčastejšie z dôvodu nesprávnej inštalácie, prípadne, ak nie je dostatočná povrchová úprava zariadenia, je zle opracované drevo s ostrými hranami, trčia ostré skrutky alebo je nevyhovujúci povrch tlmiaci náraz pod a okolo zariadení.

Ak dieťa dopadne na nevhodný povrch napríklad na betón, následky sú o to horšie. Ak je niekde trčiaca ostrá skrutka alebo klinec,  dieťa naň narazí napríklad hlavou a napichne sa naň. „Ak je konštrukcia nedostatočne uchytená a nestabilná, taktiež sa môže stať, že pri používaní sa konštrukcia vylomí z podložia a môže dieťa zabiť,“ dodáva Daniela Hudecová.

Príklaov, kedy je ohrozené zdravie alebo dokonca život dieťaťa je však ešte oveľa viac. Problémy pritom môže spôsobovať aj nesprávne rozmiestnenie zariadení. Pri používaní sa deti navzájom ohrozujú tak, že tie, ktoré sa hojdajú, môžu ohroziť deti vybiehajúce zo šmýkačiek.

Ako často sa majú ihriská kontrolovať

Nepríjemným zdravotným dopadom až fatálnym následkom sa pritom dá jednoducho predísť. Už pri inštalovaní by malo prejsť ihrisko kontrolou.

„Ďalšie kontroly by sa mali vykonávať podľa pokynov výrobcu a v závislosti na frekvencii používania,“ vysvetľuje inšpektorka TÜV SÜD Slovakia.Tam, kde sa zariadenie používa denne, napríklad v materských školách, treba podľa nej vykonávať bežnú vizuálnu kontrolu denne. Stačí, ak ju robí zamestnanec materskej školy. Ak sa zariadenie nepoužíva denne, môže byť interval bežných vizuálnych kontrol dlhší.

Všetky zariadenia by však mali prechádzať štvrťročnou prevádzkovou kontrolou a jedenkrát ročne hlavnou kontrolou. Hlavnú ročnú kontrolu by mala vykonať oprávnená osoba. Všetky  kontroly by mali odhaliť nedostatky spôsobené používaním zariadení, ich opotrebovaním, nedostatky spôsobené vplyvom poveternostných podmienok.

„Ak sa na zariadeniach vykonáva pravidelná a mimoriadna údržba vykonávaná na základe zistení z jednotlivých kontrol, do značnej miery sa zníži riziko ujmy na zdraví pre užívateľov a podstatne sa predĺži životnosť zariadenia,“konštatuje Daniela Hudecová.

TS