dnes má meniny Kamil
zajtra Henrich
14.7. 2020
Budú sa na Slovensku používať spotrebované zdravotnícke pomôcky?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Združenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok nesúhlasí so znením vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Ten v zmysle predloženého paragrafového znenia v prípade jeho schválenia NR SR, umožní opätovne používať vybrané „jednorazové“ zdravotnícke pomôcky. Podľa SK+ MEDU je návrh zákona diskriminačný, ohrozuje bezpečnosť pacienta a Slovensko sa stane „úložiskom“ použitých zdravotníckych pomôcok.

Návrh zákona zavádza precedens, ktorý nemá obdobu nikde v Európe. Slovensko v prípade schválenia tohto zákona bude v krajinách EÚ výnimkou, nakoľko poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú môcť opätovne použiť u pacientov renovované zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý je určený primárne na jedno použitie.

V praxi by to znamenalo, že pacient počas operácie dostane takú zdravotnícku pomôcku, ktorá už bola použitá u iného pacienta pri rovnakom, alebo podobnom operačnom zákroku. Aj keď zákon predpokladá, že pacient musí byť o takomto kroku zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vopred informovaný, renovácia už raz použitej zdravotníckej pomôcky, ktorá je vyrobená na „jednorazové“ použitie je veľmi neštandardným riešením.  

„Uvedený návrh vládneho zákona, ktorý by umožňoval opätovne použiť jednorazovú zdravotnícku pomôcku, či zdravotnícky materiál považujeme za nesystémový, veľmi neštandardný a hlavne diskriminačný. Sme presvedčení, že je v záujme pacienta a jeho bezpečnosti,  poskytnúť mu počas operačného zákroku nepoužitú zdravotnícku pomôcku, ktorá spĺňa aj tie najnáročnejšie kritériá sterility. Prečo by mal jeden pacient dostať novú, nepoužitú zdravotnícku pomôcku a druhý renovovanú, “pýta sa Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MED.

Už zo samotnej podstaty týchto zdravotníckych pomôcok vyplýva, že sú určené na jednorazové použitie a rovnako ich definuje aj vládny návrh zákona, ktorý však nikde presne nešpecifikuje, aké zdravotnícke pomôcky budú môcť byť určené na renováciu.

SK+ MED poukazuje aj na zreteľnú diskrimináciu, ktorej budú vystavení pacienti, nakoľko niektorí budú v rámci operatívy riešení novými zdravotníckymi pomôckami a iní renovovanými. Okrem toho vládny návrh zákona vystavuje Slovensko riziku, že sa stane v rámci Európy „úložiskom“ už raz spotrebovaného zdravotníckeho materiálu a slovenskí pacienti tým môžu byť vystavení väčšiemu riziku infekcií a pooperačných komplikácií, ktoré súvisia s použitím renovovaných pomôcok.

Združenie dodávateľov zdravotníckych pomôcok je v záujme zabezpečenia kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti presvedčené, že pacient má právo, aby mu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti počas operačného zákroku garantoval najvyšší štandard čo sa týka použitia zdravotníckych pomôcok.

„Aj preto ustanovenie návrhu zákona, ktoré by umožňovalo renováciu zdravotníckych pomôcok považujeme za neakceptovateľné a žiadame predkladateľa, aby bol tento paragraf z návrhu zákona vypustený,“  dodáva Danková.

Richard Fides