dnes má meniny Kamil
zajtra Henrich
14.7. 2020
Zažijú Slováci niekedy dôstojnú starobu?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie v Európe. Napriek odbornej zhode sa však doteraz nepodarilo presadiť komplexnú zdravotnú a sociálnu reformu v tejto oblasti. Organizácie venujúce sa sociálnej starostlivosti na Slovensku sa preto spoločne pýtajú politikov, ako konkrétne si predstavujú dôstojné starnutie na Slovensku. Výsledky budú predstavené na okrúhlom stole 14. novembra 2019 v Bratislave. 

Trend je neúprosný

Počet seniorov na Slovensku vlani prvýkrát historicky prevýšil počet detí. Výskumný demografický ústav INFOSTATu zároveň predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540 tisíc mužov a 680 tisíc žien nad 70 rokov. Čísla sú voči Slovákom neúprosné a starnutie populácie tak bude jednou z najdôležitejších spoločensko-politických tém nasledujúcich období. Diskusia by však nemala byť len o tom, ako starnutie zaplatíme, ale v prvom rade o tom, ako by mal štandard starnutia na Slovensku vyzerať.

Chýba politická vôľa

Komplexne sa starnutiu na Slovensku venujú politici veľmi málo, napriek tomu, že naprieč odbornou verejnosťou a občianskymi združeniami existuje zhoda na nevyhnutných opatreniach. „Každý človek má predstavu o dôstojnej starobe, politicky a spoločensky však dôstojná staroba zatiaľ definovaná na Slovensku nebola, preto ani nevieme, ako ju zabezpečiť. Väčšina politikov síce o tejto téme veľa hovorí, ale ponúka len parciálne riešenia a vyhýba sa tým dlhodobým systémovým,“ vysvetľujú Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA.

Vyzývame politikov na dialóg o štandarde starnutia

„Napriek tomu, že sa téme na Slovensku venuje množstvo organizácii a expertov, v praxi sa deje málo systémových zmien. Preto sme sa rozhodli spoločne hovoriť nielen o teórií a legislatíve, ale veľmi reálne a prakticky o tom, ako má  starnutie v našej krajine vyzerať. Súčasťou projektu je dotazník, ktorý sme zaslali odborníkom a zástupcom mimovládneho sektora, ale predovšetkým politikom, aby sme zistili, aké starnutie si pre Slovákov predstavujú," dodáva Kamila Adamkovičová. Prieskum už do dnešného dňa vyplnilo skoro 50 organizácií a občianskych združení a ďalšie pribúdajú. Výsledky budú zverejnené na okrúhlom stole venovanému dôstojnému starnutiu, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2019.

 

Organizácie podpísané pod iniciatívou:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.

ADS Charitas Kežmarok

Áno pre život, n. o.

Familiaris OZ

DD  TEREZA, n. o.

OZ Seniorhelp

Zariadenie pre seniorov PE – ES, n. o.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

OMAPO Dunajská Lužná

Záujmové združenie RODINA

Filantrop, n.o.foto Impresa Art