dnes má meniny Miloslav
zajtra Prokop
3.7. 2020
Pacientov vracia do života hĺbková stimulácia mozgu
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

11. apríla sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby. Ochorenie, ktoré celosvetovo postihuje až 6 miliónov ľudí, patrí medzi nevyliečiteľné. Len na Slovensku ním trpí približne 15-tisíc pacientov, najčastejšie po 50. roku života. Práve so zvyšujúcim sa vekom narastá aj riziko ochorenia, ktoré po prvýkrát pred 200 rokmi popísal anglický lekár James Parkinson. Parkinsonova choroba sa prejavuje najmä trasom, stuhnutosťou svalstva, pomalým pohybom, nestabilitou či stratou rovnováhy.

Príčina ochorenia spočíva v ubúdaní dopamínu v štruktúrach mozgu. Pri doposiaľ nevyliečiteľnom ochorení, ktoré v krátkom čase vyradí človeka z bežného života, majú vďaka pokroku medicínskych technológií pacienti opäť nádej na kvalitnejší život.  Terapia spočíva v tzv. hĺbkovej stimulácii mozgu, ktorá môže prejavy Parkinsonovej choroby doslova vypnúť jedným tlačidlom.

Parkinsonova choroba je vážne neurologické ochorenie, ktoré dodnes lekári nedokážu vyliečiť. Sprevádza ho chronické a postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému. Prejavuje sa najmä trasom, stuhnutosťou svalstva, pomalým pohybom, nestabilitou či stratou rovnováhy. „Najčastejším a typickým iniciálnym príznakom je tras jednej z horných končatín. Neskôr sa pridružujú samovoľné pohyby, stuhnutosť, pomalosť, problémy s artikuláciou, písaním či nehybná tvár,“ vysvetľuje neurológ prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. a dodáva: „Pacienti prestávajú byť schopní sa sami o seba postarať a sú odkázaní na pomoc najbližších. Prichádzajú o prácu. Väčšina týchto pacientov trpí depresiami.“

Ochorenie najčastejšie začína medzi 40. a 70. rokom života, no jeho nárast sa vekom, ktorý sa považuje za najvýznamnejší rizikový faktor, zvyšuje. Len na Slovensku trpí Parkinsonovou choroboupribližne 15-tisíc ľudí. V Európe je to viac ako milión pacientov. Medzi známe osobnosti, ktorých toto ochorenie zasiahlo, patrí pápež Ján Pavol II., maliar Salvador Dalí, herečka Catherine Hepburn, boxer Muhammad Ali či herec Michael J. Fox.

Tam, kde končia možnosti farmakologickej liečby, prichádzajú na rad moderné medicínske technológie a inovácie. Tie dnes dávajú nádej aj pacientom s Parkinsonom. Reč je o hĺbkovej stimulácii mozgu. Tá prostredníctvom implantovaného neurostimulátoraelektród zavedených do mozgu pomáha pomocou pravidelných elektrických impulzov zmierňovať nepríjemné prejavy Parkinsonovej choroby. Vďaka tomu dokáže vrátiť pacientom a ich rodinám stratenú kvalitu života a psychickú pohodu. „Táto technika nahradila staršie operácie, ktorých nevýhodou bola určitá „nezvratnosť“, nemožnosť modulácie efektu a často permanentné nežiaduce účinky,“ vysvetľuje docent Valkovič.   Celosvetovo už podstúpilo takúto liečbu viac ako 150-tisíc pacientov. Na Slovensku je ich viac ako 100. Terapia, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, sa vykonáva v rámci Slovenska na troch pracoviskách: v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v Košiciach a v nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Po spustení hĺbkovej stimulácie mozgu dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Hoci choroba bude aj naďalej ich doživotným sprievodcom, vďaka pôsobeniu hĺbkovej stimulácie mozgu a tlmeniu jej nepríjemných príznakov sa pacienti znovu dokážu zapojiť do plnohodnotného života – sú schopní sa o seba sami postarať, nie sú odkázaní na svoje okolie, mnohí sa vrátia späť do práce, môžu sa venovať svojim koníčkom a žiť úplne bežný život. „Získavajú späť sebaúctu, sebadôveru, vieru vo vlastné sily, celkovú psychickú pohodu, čo len napomáha celkovej liečbe,“ zdôrazňuje docent Valkovič a dodáva:„Tým, že sú samostatnejší, odľahčujú svojim blízkym. Tým, že môžu znovu pracovať, odľahčujú sociálnemu systému. Táto terapia má teda pozitívny celospoločenský dopad.“

TS

foto parkinson.sk