dnes má meniny Móric
zajtra Zdenka
22.9. 2019

Kvalifikácia inštruktora „plávania“ malých detí

Ut, 01/16/2007 - 03:23 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Dobrý deň. Má každá inštruktorka certifikát na učenie kojencov? Plávali
sme, ale neboli sme spokojní, malá dostala infekciu. No, nato som sa
dozvedela, že infekciu zapríčinili jej pomôcky. Ako sa to môže stať? Odišli
sme z hotela a plávame v Bojniciach u slečny Tatiany, je to neporovnateľné!
Čo má spĺňať inštruk., veď je to práca s deťmi!

Odpoveď: 

Pre kvalifikáciu inštruktora „plávania“ malých detí sú na Slovensku dve vzdelávacie zariadenia, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia a v Českej republike tri, o ktorých viem. Môže ich byť aj viac. Všetky sa od seba líšia po obsahovej aj organizačnej stránke. Avšak pri samotnom výkone práce inštruktora toto vzdelanie samo o sebe nemusí zabezpečiť požadovanú kvalitu a odbornosť. Veľmi záleží od charakteru školy. Nakoľko je výber záujemcov a tým pádom aj možnosť získať kvalifikáciu výberová, alebo ju môže získať každý, kto sa prihlási. Najdôležitejší pre tento druh práce je samotný inštruktor, ktorý lekciu vedie. Škola by mala byť schopná poskytovať aj následný odborný a kontrolný servis v záujme udržiavania vysokej odbornej úrovne inštruktorov.
V prípade, že by sa preukázalo, čo sa nedá z uvedenej otázky zistiť, že nedostatok sa stal u inštruktora, ktorý získal našu kvalifikáciu, máme možnosť si informáciu overiť a vykonať kontrolu, čo môže viesť až po pozastavenie platnosti kvalifikácie.
Ďalej je veľmi dôležité vedieť, že problematika dokazovania, že dieťa ochorelo priamo na plávaní, je problematická. To sa môže stať aj pri zabezpečení všetkých doporučených opatrení. Deti jednoducho, ako nakoniec aj dospelí, občas ochorejú. Mamičke, ktorá otázku zaslala, odporúčam požiadať prevádzkovateľa, aby preukázal, na základe akého oprávnenia danú činnosť vykonáva. Potom by som sa obrátil priamo na školu, ktorá oprávnenie vydala. V jej kompetencii by malo byť, aby si to overila a zaujala objektívnejšie stanovisko, prípadne zjednala nápravu. Krajným riešením je upozorniť na danú skutočnosť príslušné pracovisko hygieny. Avšak, sám som sa nie vždy stretol s ústretovým prístupom hygienikov. Preto by som, pokiaľ je aj iná možnosť, s takýmto riešením počkal a podľa možnosti sa mu vyhol. Vhodných pracovísk pre „plávanie“ s malými deťmi je veľmi málo a je vhodné hľadať také riešenie, aby sa veci pomohlo. Ak je však naozaj podozrenie na ohrozovanie zdravia detí, je hygienická stanica, po novom Ústav verejného zdravotníctva, práve tou inštitúciou, ktorá by mala zasiahnuť.
Takže inštruktor by okrem odbornosti, teda certifikátu, mal v prvom rade mať taký vzťah k tejto práci a takú mieru vlastnej sebareflexie a zodpovednosti, čo však samotný certifikát nezabezpečí, že nepodradí svoje osobné záujmy, ani záujmy iných nad záujmy dieťaťa a nezvýši tak riziko ohrozenia dieťaťa, napríklad nesprávnym ošetrovaním plaveckých pomôcok. Nemal by pracovať v nevyhovujúcich priestoroch a mal by rešpektovať zásady prevádzkovateľa, ktoré by mali byť schválené Ústavom verejného zdravotníctva, vo forme prevádzkového poriadku. Ak je tento inštruktor zároveň aj prevádzkovateľom, nesie plnú zodpovednosť za celú svoju činnosť sám.

Alexander Vajda

x