dnes má meniny Miloslav
zajtra Prokop
3.7. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Rakúskom a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia.


Reč, verbálny prejav a komunikácia hrá v tejto etape života dieťaťa (2,5 – 3 roky) niekoľko významných funkcií. Zvládanie reči dieťa stimuluje k zložitejším myšlienkovým procesom, zaraďuje ho do okolitej spoločnosti, prispieva k osamostatňovaniu sa a k  pocitu samostatnosti a autonómie.

Čo je správne a čo nie? Túto otázku si, mamičky, kladiete veľmi často. A kladiete ju aj nám. V téme tohto týždňa sa dozviete odborné rady o správnej výžive pre Vaše ani nie ročné bábätko! Veď dať mu dobre a hlavne správne pre jeho vývin papať, je veľmi dôležité. A aby ste nemuseli veľa premýšľať a špekulovať, ponúkneme Vám aj zaujímavé recepty jedál, vhodných pre Vaše drobča. A v ich ponúkaní budeme pokračovať aj budúce týždne. Tak - dojčatá, dobrú chuť!

VÝŽIVA V PRVOM ROKU ŽIVOTA

Základným cieľom výživy v detskom veku je dosiahnuť optimálny rast a vývoj dieťaťa. Prvý rok života dieťaťa je charakteristický pokračovaním prudkého rastu a vývoja z obdobia pred narodením, vyzrievaním všetkých telesných štruktúr a funkcií orgánov – imunity, mozgu a iných.

Som jednou zo žien na materskej dovolenke. Na bábätko som sa veľmi tešila a vedela, že starostlivosť oň je náročná. Už od začiatku tehotenstva som bola práce neschopná a posledné tri mesiace som si odležala v nemocnici. Človek vytrhnutý z pracovného procesu sa na začiatku teší nielen na potomka, ale aj z toho, že nemusí ráno vstávať do práce, celých osem a viac hodín stráviť v kancelárii, potom sa ponáhľať domov cestou nakúpiť,uvariť večeru.

Prvé dni v domácnosti som sa šetrila, aby som predišla potratu, dodržiavala pokyny lekára a väčšinu dňa pozerala televízor, spala, čítala alebo telefonovala s kamoškami. Tešila sa, kým príde manžel domov. Postupom času mi ten stereotyp začal vadiť.

Nedá mi nepripomenúť - aby sa žena stala dobrou matkou, je dôležité, aby bola zrelá nielen biologicky, fyziologicky, ale i psychicky, sociálne i ekonomicky. I z tohto pohľadu krásu ženy – matky vnímame veľmi individuálne a diferencovane. Pre niekoho je dominantná krása duše, pre niekoho krása tela a pre niekoho – harmónia rodinných vzťahov: matka – otec – dieťa, vo vzájomnej spätnej väzbe.

Najčastejšou príčinou úmrtí vo svete sú srdcovo-cievne ochorenia. Ročne im podľahne až 17,5 miliónov ľudí. V Európe sú ochorenia srdca a ciev príčinou takmer polovice úmrtí (49%), pričom celková suma nákladov na nemocničnú starostlivosť narastá do výšky 169 miliárd Eur ročne. Čo sa Slovenska týka, kardiovaskulárne ochorenia sú zabijakom číslo jedna. Každým rokom im podľahne takmer 30 000 ľudí, čo je 54 percent všetkých úmrtí.

Vysoký cholesterol a krvný tlak, nezdravý životný štýl, strava, cigarety, cukrovka, stres, obezita a nedostatok pohybu sú faktory ovplyvňujúce skutočný vek nášho organizmu a jeho hlavný motor, srdce.

Aj keď riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb je vyššie v rodine, v ktorej sa ochorenie už vyskytuje, rozhodujúcim faktorom sú predovšetkým zložky životosprávy. Intervencia životného štýlu a aktívne ovplyvnenie rizikových faktorov vedie jednoznačne k zníženiu výskytu kardiovaskulárnych ochorení.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti

Strecha hlbokého kočíka pripevnená na lôžko je vyhotovená tak, že má v pásme dosahu dieťaťa rúrky s otvorenými koncami, v ktorých môžu uviaznuť prsty dieťaťa. Športová verzia kočíka je vyhotovená tak, že v pásme dosahu dieťaťa sú nedovolené medzery, v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa.

V pásme dosahu dieťaťa sa nachádzajú oddeliteľné malé časti, upínacie matice polohovania strechy, čím hrozí riziko zadusenia dieťaťa týmito oddeliteľnými malými časťami.

Chýba návod na používanie detského kočíka s detskou autosedačkou.

Opatrenia na ochranu trhu

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia, na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Už štvrtý deň je známa slovenská speváčka na cestách naprieč Kambodžou v rámci projektu Pampers Unicef, ktorého sa stala ambasádorkou.

V súlade s čl. 18 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, vypracovala Slovenská obchodná inšpekcia na rok 2010 sektorový program, na základe ktorého vykonávala dohľad nad trhom v komodite hračiek.

Cieľom programu bolo zabezpečiť dôslednejšiu ochranu detí pred nebezpečnými hračkami v súlade s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky a s požiadavkami Európskej komisie.

Ťažiskom sektorového programu v oblasti dohľadu nad trhom s hračkami boli proaktívne kontrolné akcie pre určitú skupinu hračiek. Vychádzajúc z výsledkov kontrolných akcií z predchádzajúceho obdobia boli do skupín kontrolovaných hračiek zaradené akustické hračky a hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Okrem toho odber vzoriek na overenie bezpečnosti vykonávali inšpektori aj na základe podnetov od spotrebiteľov, ako aj u hračiek, ktoré vykazovali určitú podobnosť s hračkami notifikovanými v systéme RAPEX.

1. Akustické hračky

Každé dieťatko prichádza na svet inak. V čakanú či nečakanú chvíľu. Bez komplikácií či s komplikáciami. Vždy je však potrebný odborný, ale aj príjemný ľudský, usmievavý prístup tých, ktorí dieťatku a mamičke pomáhajú. Sme veľmi radi, že môžeme uverejniť príbeh mamičky, ktorá takýto tím sestričiek a lekárov našla. Veľmi ďakujeme pani Lucii za jej list.

Syndikovať obsah