dnes má meniny Dušan
zajtra Iveta
26.5. 2022

Chceme dieťa

Už aj v prípade, že sú osvojiteľ aj osvojenec slovenskými štátnymi príslušníkmi, je osvojenie pomerne zdĺhavým a náročným procesom. Ak je však osvojenie navyše komplikované cudzím prvkom, treba byť pripravený na ešte náročnejší proces.
Cudzí prvok pri osvojení môže spočívať v štátnom občianstve osvojiteľov alebo osvojenca, či jeho zákonných zástupcov alebo aj pobyte osvojiteľov, či osvojenca.