dnes má meniny Lýdia
zajtra Anabela
19.8. 2019

Aké tiky či kŕče – mimovoľné pohyby možno považovať u dieťaťa za príznak choroby? Aké druhy tikov, či kŕčov rozoznávame?

S Doc. Vladimírom Donáthom, primárom neurologického oddelenia Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a Prezidentom Ligy proti epilepsii sme sa rozprávali o rizikových faktoroch epileptického ochorenia u detí, o liečbe detí a ich zaradení do spoločnosti.

Svetový deň proti rakovine, ktorý pripadol na 4. februára 2006, sa niesol v duchu edukácie a prevencie detských nádorových ochorení. Jeho mottom bolo: „Záleží mi na mojom dieťati“.
Cieľom Svetového dňa proti rakovine je pripomenúť širokej verejnosti, že nádorové ochorenie sa vyskytuje aj medzi najmenšími, aj keď v podstatne menšej miere (necelé 1% z počtu diagnostikovaných). Ďalej vyzvať rodičov, aby sledovali varovné signály, ktoré ochoreniu predchádzajú a zaistiť tak včasné diagnostikovanie v spolupráci s pacientmi.

Niektorí z rodičov si môžu až nemiestnym spôsobom vstupovať do vlastného svedomia a vyčítať si, že to oni sú dôvodom a príčinou problémov svojich detí. Tieto výčitky môžu a nemusia byť oprávnené. Ale čo už s tým povestným „vyliatym mliekom“? Budeme stáť a pozerať sa, ako sa naše deti utápajú vo svojich emocionálnych a citových problémoch?

Zdá sa, že vedci pokladajú tento fakt za neodškriepiteľný. Isté je, že mozog dieťaťa s poruchou učenia zaznamenáva fyziologické odlišnosti. Podstatnú úlohu hrajú dedičné súvislosti (!), životné prostredie (!!), či rodinné zázemie (!!!). Zdá sa však, že nie sme otrokom ani jednej z uvedených skutočností. Správnou opaterou a starostlivosťou môžeme docieliť značný pokrok. V problematike dyslexie je niečo neprebádané a tajomné. Niečo, čo zatiaľ veda nevie pevne uchopiť. Poruchy učenia totiž vo svojej torne nesú maršalskú palicu (nebojím sa to povedať) geniality. Výsledky výskumov potvrdzujú, že dyslexia býva kombinovaná s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením a umeleckým talentom, vysoko prekračujúcim bežný priemer.

Čítanie je mimoriadne dôležitá vec. Čítaním získava dieťa ďalšie skúsenosti a vedomosti. Je to jediný spôsob - kanál, ktorým sa dostávame k vedomostiam. Dieťa, ktoré zle číta, má preto aj iné problémy v škole. Zdá sa, že v prípade mnohých dyslektikov sa prejavuje „génius“ opatery a nezištnej lásky ich vlastných rodičov. Takú dokážu naozaj prejavovať iba rodičia.

Pokiaľ odpoviete kladne na tri alebo štyri z nasledujúcich otázok, uvedených pre daný vek dieťaťa, je silná pravdepodobnosť, že Vaše dieťatko je do určitej miery dyslektické.

· Rodičia, snažte sa látku, ktorú dieťa v škole preberá, previesť mu ju do akustickej podoby. Mnohé povinné čítanie určené pre deti je nahrané na audiokazetách, ako súčasť ponuky našich väčších knižníc.

Čo je dyslexia? Istý slovník definuje dyslexiu ako poruchu schopnosti čítať.
Koreň zloženého slovenského slova „dyslexia“ pochádza z gréckeho „dys“ - to znamená „porucha“ a „lexis“ znamená „slovo“.

Dyslexia sa prejavuje problémami so slovami či s rečou. Môže sem patriť problém správne zoradiť jednotlivé dni v týždni, či správne radiť písmena v slove.

Je samozrejmé, že sa choré dieťa stane stredobodom pozornosti v rodine. Pre ostatných členov rodiny to znamená, že ich požiadavky a nároky budú menej dôležité, čo môže v rodine vyvolávať napätie. Aby bolo čo najmenšie, je len jedna možnosť: musíte si uvedomiť, že s ťažkosťami sa vyrovnáte len ak budete jednotní. Veľa sa o tom rozprávajte a do opatery chorého dieťaťa zapojte všetkých členov rodiny.