dnes má meniny Terézia
zajtra Vladimíra
15.10. 2019

Ochorenie sa prejavuje charakteristickými príznakmi, ako sú ťažké vodnaté hnačky, vracanie, bolesti alebo kŕče v bruchu, sprievodným znakom môžu byť aj horúčky. V prípade závažnej rotavírusovej gastroenteritídy môže dieťa prekonať až 20 prípadov vracania a hnačky v priebehu dňa, čo vedie k dehydratácii. Čím je dieťa mladšie, tým je väčšia pravdepodobnosť dehydratácie - najviac ohrozené sú dojčatá.
Pokiaľ je podozrenie, že dieťa je infikované rotavírusovou gastroenteritídou je dôležité, aby rodičia kontaktovali svojho lekára.

Nesmierne dôležitá je prevencia dehydratácie. Dieťa by malo dostávať dostatok tekutín, aby sa nahradili straty z hnačiek a vracania častými dúškami vody. Nedostatok tekutín môže viesť k nutnosti dieťa hospitalizovať a podávať mu tekutiny infúziami. Priemerná doba hospitalizácie je 2 až 5 dní, čím je dieťa mladšie, tým je väčšia pravdepodobnosť rozvoja závažných príznakov a predlžuje sa aj hospitalizácia.

Ktorá veková skupina je najohrozenejšia?
Čím je dieťa mladšie, tým je vyššia pravdepodobnosť výskytu závažných príznakov. Prvá infekcia dieťaťa rotavírusom je najzávažnejšia.

Ministerstvo zdravotníctva SR s platnosťou od 1. apríla 2011 určila doplatok za jednu dávku 13-valentnej vakcíny, ktorá poskytuje najširšiu ochranu dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam vo výške 12,72 eur.

Infekčná mononukleóza patrí medzi akútne infekčné ochorenia, ktorých najčastejším pôvodcom je herpetický vírus Epstein-Barrovej (EB). Zdrojom nákazy bývajú chorí jedinci, ale aj zdraví nosiči vírusu, ktorý po nákaze pretrváva v organizme celý život.

Ako efektívne chránite svoje deti pred chrípkou vy? Aké sú vaše skúsenosti? Taká bola naša otázka v rámci súťaže "Nepodceňujte chrípku u detí!"

Dospelý človek prekoná choroby z prechladnutia v priemere 2 až 4-krát a deti 6 až 8-krát za rok.

Rodičia si budú môcť od 1. januára 2011 vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom. V súčasnosti sú na trhu dostupné pneumokokové vakcíny Synflorix a Prevenar 13.

NEOČAKÁVANE VEĽKÝ ZÁUJEM O INTERAKTÍVNE PREDNÁŠKY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV V CENTRE POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE V BRATISLAVE

Výskyt rotavírusových hnačiek na Slovensku v ostatných rokoch štatisticky vzrástol. Kým roku 2004 bolo na Slovensku diagnostikovaných 207 prípadov tohto ochorenia, roku 2009 to bolo už 2398 potvrdených prípadov. Nie je to však fakt, ktorý by upozorňoval na rozširujúcu sa epidémiu nového ochorenia. Príčinou nárastu prípadov je najmä zlepšenie diagnostických metód, skvalitnenie práce lekárov a lepšia informovanosť matiek.

Projekt Go Fit vychádza z potreby kontinuálneho vzdelávania a prevencie takzvaných civilizačných ochorení, ktoré spôsobujú až 86% všetkých úmrtí v Európe. Predpoklady pre ich nežiaduci včasný rozvoj sa zakladajú už v útlom veku.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia nielen detí, ale aj ich rodičov a pedagógov, ktorí sú pre žiakov druhou najvýznamnejšou skupinou dospelých, s ktorou prichádzajú do styku.

Na podporu záujmu detí o zdravý životný štýl bude počas celého školského roku zabezpečená pravidelná dodávka jabĺk (a podľa sezóny aj hrušiek) pre žiakov, ako i pedagógov škôl zapojených do projektu.

Úrad verejného zdravotníctva SR schválil nový očkovací kalendár s účinnosťou od 1. júla 2010. ktorý v rámci povinného pravidelného očkovania nahrádza 7-valentnú konjugovanú pneumokokovú vakcínu novou 13-valentnou. Nová vakcína s názvom Prevenar 13 chráni namiesto siedmich až proti trinástim najnebezpečnejším kmeňom pneumokoka. Prechod na novú vakcínu je plynulý a ochranu proti 13 sérotypom môžu dodatočne získať aj deti už kompletne zaočkované 7-valentnou vakcínou.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku sa zároveň ruší celoplošné preočkovanie proti TBC v 11. roku života. Povinné preočkovanie v 13. roku života proti tetanu, záškrtu a detskej obrne sa naopak rozšírilo aj o preočkovanie proti čiernemu kašľu. Dôvodom je výrazný nárast chorobnosti na čierny kašeľ v posledných rokoch.