dnes má meniny Terézia
zajtra Vladimíra
15.10. 2019

Lepšia imunita, motorika pohybov, pevnejšie svalstvo a fyzická kondícia – plávanie je užitočné nie len pre dospelých, ale aj pre bábätká.  Zdravotná poisťovňa Union v rámci svojich aktivít v oblasti prevencie, bude svojim najmenším poistencom prispievať na plávanie sumou 30 eur. „Ak sa vaše dieťatko vody nebojí a už z bežného kúpania sa teší, je veľký predpoklad, že kurz bude pre neho vhodný. Pri výbere toho správneho sa pýtajte na teplotu vody v bazéne, jej hygienu, na certifikáty vedúceho kurzu, ale aj na počet detí v skupinke“, radí Miroslava Jurčáková z Odboru programov zdravia v ZP Union. 

S príchodom nového školského roka stoja mnohí rodičia pred otázkou, na aký šport majú prihlásiť svoje dieťa. Okrem zdravotných aspektov zvažujú aj tie finančné. Nie každý si totiž môže dovoliť splniť svojmu potomkovi sen o kariére v NHL či o víťazstve Wimbledonu. Plávanie je skvelou alternatívou pre tých, čo majú finančný limit a chcú športovú aktivitu, ktorá maximálne vyhovuje stavbe detského tela.

– do 28 dní po narodení
Novorodenec pôrodom získava aj nový poznatok, že veci okolo neho nemusia byť takpovediac štandardné, ako počas tehotenstva. Narušil sa mu pocit takmer absolútneho bezpečia v mamičkinom brušku. Tento moment u dieťaťa výrazne znásobuje schopnosť vnímať ohrozenie a stáva sa na pocit ohrozenia vysoko vnímavé. Preto je riziko nesprávneho prístupu v tomto období pre zdravý a sebavedomí vývoj dieťatka viac významné, ako kedykoľvek neskôr. A tu platí obzvlášť, že menej je niekedy viac.

od 5 rokov do 8 rokov (horná hranica ± 2 roky)
Úroveň motorického učenia dosahuje najoptimálnejšiu úroveň. „Vodné deti“ v porovnaní s deťmi „neplávajúcimi“ vykazujú už veľmi výrazné rozdiely v úrovni motorického učenia začína sa do učenia zapájať analytická forma myslenia a deti začínajú byť schopné aktívnej spolupráce pri vysvetľovaní, ukážkach a získavajú postupne možnosť ich aj okamžite interpretovať formou vlastného pohybového prejavu.

Deti sú stále veľmi citlivé na neúspech, preto je potrebné citlivo zvažovať náročnosť jednotlivých prvkov veľmi individuálne a často používať pochvalu, aj keď sa niečo dieťaťu nedarí previesť správne

Hygienické požiadavky
vo všeobecnosti platí, aby deti neboli vystavované nehygienickému prostrediu

Teplota vody a vzduchu
Teplota vody 30 - 32°C
Deti zvládajú aj vodu chladnejšiu, ktorá však nie je vhodná pre cielené motorické učenie.
Pomer teploty vody a vzduchu by nemal vytvárať u detí pocit chladu pri krátkodobom pobyte na suchu. Optimálna teplota pri 30 °C vody je 28°C vzduchu, aj keď vyhláška požaduje, aby teplota vzduchu bola vyššia, ako teplota vody.

od 1,5 do 5 rokov (horná hranica ± 1 rok)
V tomto období dochádza k úplnému dozrievaniu všetkých mozgových centier a dieťa získava možnosť využívať plnohodnotne všetky svoje pohybové a mentálne schopnosti zodpovedajúce za pohybové učenie. Jedná sa však o prvé štádiá tohto učenia a dieťa si tak vytvára len základy, na ktorých bude v budúcnosti stáť jeho takzvaná talentovanosť, v zmysle genetických daností, ktoré získalo.

O svoje skúsenosti s plávaním dvojčatiek sa s nami podelila mamička z Klubu dvojčat v Přerově.

Po skúsenostiach s plávaním nášho syna (10 rokov) sme začínali s plávaním našich dievčatiek – dvojčat v 6. týždni veku (niekto začína už v 3. týždni) doma každý večer vo vani, napustenej do 1/3 vodou asi 36 – 37°C teplou.


Pobyt vo vode začíname tým, že dieťa uchopíme jednou rukou pod hlavičkou tak, aby celá hlavička ležala na otvorenej dlani a roztiahnuté prsty smerovali k zátylku – nutné pre stabilitu, prípadne k zabráneniu pretočenia dieťaťa na bruško. Druhú ruku dáme pod zadoček dieťaťa. Potom dieťatko opatrne položíme do vody.

od 6 mesiacov do 1,5 roka (horná hranica ± 0,5 roka)

Dieťa v tomto období okrem finalizácie problematiky vzpriamovania objavuje svet priestorovej orientácie a ovládania svojho okolia. Aj tieto zručnosti by si malo dieťa rozvíjať samostatne, bez priameho zásahu dospelého.

Začína sa prejavovať dozrievanie mozgových centier a takmer všetky deti v období približne 8 – 10 mesiacov prvýkrát významne menia celkový charakter svojho správania sa k okoliu. Začínajú vnímať pocit ohrozenia a menia formy komunikácie so svojím okolím.

od 3 do 6 mesiacov (horná hranica ± 2 mesiace)
Dieťa v tomto období začína zvládať svoje prvé náročné pohybové zručnosti, ktoré sa charakterizujú ako vzpriamovanie. Ide hlavne o samostatné prevaľovanie sa, pokusy dostať sa na štyri, aktívne zapájanie panvy a koncom tohto obdobia v individuálnych prípadoch aj samostatné sedenie a náznaky lezenia.

od 28 dní do 3 mesiacov (horná hranica ± 1 mesiac)
V tomto období dochádza k najzávažnejšim zmenám v schopnostiach dieťaťa vnímať podnety majúce vplyv na motorické učenie. Od približne druhého mesiaca (môže aj oveľa skôr) dieťa začína prechádzať významne od pasívneho motorického správania sa k výrazne aktívnejšiemu (nemusí platiť u „neplávajúcich“ detí).

Plávanie je výraz, pod ktorým si takmer všetci vybavujeme udržanie sa na hladine so schopnosťou sa po nej presúvať. Presne takto sa dá definovať aj pohyb dreveného polena, a taktiež ho označujeme ako plávanie. Dokonca ste sa už možno stretli aj s výrazom "pláva ako poleno", čím je dokonca polenu daný väčší význam z pohľadu schopnosti plávať, ako ľuďom. Verím, že na základe takejto stručnej definície plávania budete so mnou súhlasiť, že hovoriť o plávaní môže byť často veľmi zavádzajúce. Preto si dovolím vo všetkých prípadoch, ktoré považujem za zavádzajúce, uvádzať plávanie v úvodzovkách.