dnes má meniny Ladislav Ladislava
zajtra Beáta
27.6. 2019

osobám, umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých...

Tlačová správa, Bratislava, október 2004
Na pôde Primaciálneho paláca v Bratislave sa 13. októbra uskutočnil parlamentný seminár, venovaný závažnému zdravotnému problému – inkontinencii. Organizátormi seminára boli pacientská organizácia Minúty zdravia a Inco Fórum, ktoré združuje popredných odborníkov, zaoberajúcich sa prevenciou a liečbou inkontinencie. Záštitu nad seminárom, na ktorom vystúpili členovia Inco Fóra Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MUDr. Jozef Marenčák, PhD. a MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., prevzal predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky schválila všetkých šesť reformných zákonov. Zatiaľ uvádzame znenie pôvodných návrhov (platé znenie zverejníme po podpise zákonov prezidentom republiky):

26. septembra 2004 – Svetový deň srdca - už po piaty raz v 90 krajinách sveta. Vyhlasujú ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spolu so Svetovou srdcovou federáciou (World Heart Federation - WHF).

Každý rok srdcové ochorenia zapríčiňujú až 17 miliónov úmrtí na celom svete, čo predstavuje približne každé tretie úmrtie a trend tohto ochorenia neustále stúpa. Svetová federácia srdca (SFS) sa preto snaží pripomenúť ľuďom dôležitosť starostlivosti o svoje srdce.

Naše telo stráca tekutiny veľmi rýchlo:

močom 1500 ml

pľúcami 400 ml

kožou asi 700 ml (bez potenia)

stolicou 100 ml vody


Spolu teda necelé tri litre.

Podľa najnovších zistení odborníkov by dospelý človek mal denne vypiť 2 až 3 l tekutín. Ešte donedávna odporúčaná 1,5 l dávka je teda nepostačujúca.

K problémom s udržaním moču môžu často zásadným spôsobom prispieť aj lieky, ktoré človek užíva. Pri výskyte komplikácií je preto nevyhnutné navštíviť praktického lekára a poradiť sa s ním. Je dokonca možné, že problémy sa vyriešia jednoduchou výmenou lieku za iný. Ak je daný liek pre pacienta nevyhnutne potrebný, existujú aj ďalšie spôsoby, ako problémy riešiť.

Aj keď si väčšina žien možno spája pesar predovšetkým s ochranou pred otehotnením, pravdou je, že táto pomôcka môže byť užitočná aj pri problémoch s udržaním moču. O čo teda presne ide?

Pesar je pomôcka vyrobená z plastu, ktorá sa zavádza do pošvy. Používa sa na to, aby podoprela niektorý z panvových orgánov, ktorý to potrebuje: maternicu, pošvu, močový mechúr alebo konečník.

Na Slovensku sa dnes predáva viac ako 30 druhov rôznych vôd. Sú to vody stolové, minerálne a liečivé. Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii a faktu, že mnoho segmentov zaznamenalo pokles spotreby, v oblasti nealkoholických nápojov je trend opačný. Najrýchlejšie rastúcou a podľa ponuky najširšou skupinou v rámci nealkoholických nápojov sú práve minerálne vody, kupuje ich približne 80 percent obyvateľstva. Ich výhodou je nesezónnosť – pijú sa tak v zime ako aj v lete.

Prinášame Vám fotoreportáž zo závodu v Třínci.Spoločnosť Walmark vznikla v roku 1990. Po začiatočných aktivitách s výpočtovou technikou a potrebami pre domácnosť sa v prvej polovici roku 1991 preorientovala na obchod s poľnohospodárskymi produktmi, hlavne na vývoz špeciálnych semien pre potravinárske účely. V tomto období bolo aj sídlo spoločnosti prenesené na sever Moravy – do Třínca, kde je dodnes. Od druhej polovice roku 1991 sa datuje zahájenie aktivít v segmente nealkoholických nápojov a o rok neskôr v oblasti farmaceutických a parafarmaceutických prípravkov.

Tlačová správa

Bratislava 12. mája 2004. – V Európe zomrie na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) ročne 200 – 300 tis. ľudí. Na celom svete je evidovaných 44 mil. prípadov tejto choroby. CHOCHP je jedinou príčinou smrti, ktorá má celosvetovo stúpajúci trend výskytu. Štúdie ukazujú, že v roku 2020 dosiahne úmrtnosť na CHOCHP 6 mil. ľudí ročne, čím sa presunie zo šiestej na tretiu priečku v rebríčku hlavných príčin smrti.