dnes má meniny Urban
zajtra Dušan
25.5. 2022

UNICEF pozastavil aktivity v somálskom regióne, zasiahnutom vlnou tsunami.
Príčinou sú rapídne zhoršené vzťahy so štátnymi predstaviteľmi. Proti niektorým pracovníkom UNICEF v Somálsku, pôsobiacim v Bossase sa v minulosti vyskytli smrteľné vyhrážky, čo si vyžiadalo ich premiestnenie do Nairobi. Nové vyhrážky, veľmi presné čo do miesta a času, sa objavili znovu začiatkom mája.

Z Turkmenistanu sme dostali ťažko uveriteľnú správu: prezident Niyazov vydal v rámci reformy zdravotníctva pokyn zrušiť nemocnice v krajine a ponechať ich iba v hl. meste Ašchabáde.

Vláda Spojených arabských emirátov podpísala s UNICEFom dohodu o ochrane detí-jockeyov, používaných na preteky tiav. Pre túto formu zneužívania sú unášané a obchodované deti najmä zo Severnej Ázie a Afriky, mladšie ako 10 rokov.

Prínosy spánku sú dobre známe, no výskumníci z Univerzity v Chicagu poskytujú vedecké argumenty ukazujúce, že mozgová aktivita počas spánku podporuje vyššie druhy učenia sa. Podľa ich výskumu má spánok najmenej dva odlišné účinky na štúdium: upevňuje pamäť a chráni ju pred neskorším rušením alebo oslabovaním a tiež ju zrejme oživuje alebo obnovuje.

Vedci skúmali schopnosť troch skupín vysokoškolských študentov rozpoznať slová vytvárané ťažko zrozumiteľným hlasovým syntetizátorom. Najskôr túto schopnosť merali a potom ich učili slovám porozumieť.

Prvá skupina absolvovala test hodinu po cvičení. Úspešne ním prešlo 54 percent jej členov, viac než dvojnásobok počtu pred učením. Druhú skupinu učili ráno a skúšali o 12 hodín neskôr. Lepšie výsledky preukázalo len desať percent študentov.

Po večernom výcviku a teste vykonanom nasledujúce ráno, po nočnom spánku, boli výsledky tretej skupiny lepšie o 19 percent. Aj u študentov, ktorí absolvovali cvičenie ráno, zaznamenali pri opätovnej skúške po spánku zlepšenie výsledkov.

„Ak výkon znižuje rušenie, spánok môže posilniť relevantné a oslabiť irelevantné asociácie, čo zlepší prístup k relevantným spomienkam,“ uviedli výskumníci.