dnes má meniny Viola
zajtra Gertrúda
18.5. 2022

Pre objasnenie si uvedieme príklad: O prídavky na deti žiada otec dvoch detí vo veku 5 a 7 rokov. Príjem otca v zmysle kritérií vymedzených v predchádzajúcej stati je 7.500,-Sk, príjem matky je 4.500,-Sk, deti vlastný príjem nemajú. Príjem oprávnenej osoby a osôb posudzovaných spolu s oprávnenou osobou je teda 12.000,-Sk.

Každý rodič sa už určite zaoberal otázkou, čo sú to prídavky na deti, či a kedy mu na ne vzniká nárok a v akej výške. Tento článok by mal poslúžiť ako vyčerpávajúca odpoveď na každú z týchto otázok. Prídavky na deti sú jednou zo štátnych sociálnych dávok prostredníctvom ktorej sa štát aspoň čiastočne zúčastňuje na pokrytí nákladov spojených s výchovou a výživou nezaopatrených detí...

Čo si budem musieť všimnúť na matke môjho ešte nenarodeného dieťaťa? Ako sa vyrovnať s tým, že sa ku mne správa inak? Čo sa deje s manželkou? Zrazu je nejaká iná, precitlivelá, občas bez zjavnej príčiny uplakaná. Prečo? Urobil som niečo zlé?