dnes má meniny Dušan
zajtra Iveta
26.5. 2020

Doba prerezávania a eliminácie zubov sú dané geneticky (s vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov) a prebiehajú väčšinou vo vzájomnej súhre. Platí závislosť medzi prerezávaním mliečneho a trvalého chrupu — čím neskôr prerezávajú mliečne zuby, tým neskôr nastáva aj ich výmena za trvalé zuby. Časový posun od priemerných hodnôt doby prerezávania zubov, býva v mliečnom chrupe pol roka v zmysle plus/mínus, v trvalom rok a viac.

Zubný kaz je ochorením tvrdých zubných tkanív. O objasnenie príčiny jeho vzniku sa snaží niekoľko teórií, najvšeobecnejšiu platnosť má tzv. chemicko - parazitárna teória (Millerova).
Podľa tejto teórie zubný kaz začína odvápnenom (demíneralizáciou) skloviny kyselinami. Kyseliny vznikajú rozkladom sacharidov, pochádzajúcich zo stravy za spoluúčasti mikroorganizmov.

Zubný kaz môže vzniknúť len vtedy, ak sa potrava dostáva do priameho styku s povrchom zuba. Škodlivé pôsobenie druhov potravy je rôzne.
Význam cukru pri vzniku zubného kazu (kariogenita) je jednoznačne dokázaná. Nie však všetky druhy cukrov sú rovnako kariogénne. Vysokomolekulárne cukry (škrob, glykogén) sa pokladajú za nekariogénne. Tuky a bielkoviny majú z časti inhibičný účinok na vznik kazu.

Pod celkovým účinkom potravy rozumieme jej vplyv po vstrebaní látok z potravy do organizmu (postresorbčný účinok). Potrava tak vplýva na vyvíjajúce sa zubné štruktúry v priebehu ich rastu a mineralizácie. Pri nedostatočnom prívode potravy alebo jej zložiek (kvantitatívne aj kvalitatívne) dochádza k vplyvu na chemické a štrukturálne zloženie tkanív a tým sa zvyšuje dispozícia zubných tkanív ku vzniku zubného kazu.

Zvyšovanie odolnosti skloviny patrí k základným preventívnym opatreniam vzniku zubného kazu spolu s hygienou a správnou výživou. Sklovina zuba je najtvrdším tkanivom v ľudskom organizme. 90% objemu tvoria minerály, 10% voda, bielkoviny a tuky. Z minerálov je tvorená hlavne vápenatými a fosfátovými iónmi vo forme kryštálov hydroxyapatitu – Ca10(PO4)6(OH)2. Tieto sú mechanicky veľmi odolné a nerozpustné vo vode. V kyslom prostredí sú však kryštály hydroxyapatitu rozpustné pri poklese pH pod 5,5. Ak dosiahne pH túto kritickú hodnotu, dochádza k uvoľňovaniu vápenatých (Ca2+) a fosfátových iónov (PO4-) zo skloviny, čo sa označuje ako demineralizácia.

Príčiny porušeného vývoja zubov môžu byť miestne (úraz, zápal), celkové (infekcie, výživa), dedičné alebo ich kombinácie. Pri lokálnom pôsobení škodliviny je poškodený jeden zub alebo len jeho časť, pri celkovej príčine je postihnutá skupina zubov, ktoré boli vo vývoji a zuby sú postihnuté po celom obvode. U dedičných porúch vývoja sú poškodené všetky zuby mliečneho aj trvalého chrupu. Kedy, ako dlho a ako intenzívne pôsobenie škodliviny trvalo ovplyvňuje závažnosť poruchy. Postihnuté sú všetky zuby, ktorých vývoj nebol ukončený v dobe jej pôsobenia. Porucha je tým závažnejšia, čím bol zub v nižšom štádiu vývoja, čím dlhšie bolo pôsobenie a intenzívnejšia škodlivina...

Príčiny porušeného vývoja zubov môžu byť miestne (úraz, zápal), celkové (infekcie, výživa), dedičné alebo ich kombinácie. Pri lokálnom pôsobení škodliviny je poškodený jeden zub alebo len jeho časť, pri celkovej príčine je postihnutá skupina zubov, ktoré boli vo vývoji a zuby sú postihnuté po celom obvode. U dedičných porúch vývoja sú poškodené všetky zuby mliečneho aj trvalého chrupu.

Poruchy tvorby zubných tkanív (skloviny a zuboviny) je možné rozdeliť do dvoch skupín: 1. dedične podmienené a nepodmienené. V tomto článku sa budeme venovať práve tým, predispozície ktorých sú dedičné. U týchto postihnutí je tvorba zubných tkanív porušená na úrovni diferenciácie buniek (zamerania sa na špecifickú funkciu v organizme). Ameloblasty (dávajú základ sklovine) a dentinoblasty (vytvárajú základ zuboviny) pracujú vo vzájomnej súhre a závislosti, preto je pri uvedených ochoreniach postihnutá tvorba skloviny aj dentínu súčasne, ale v rôznej miere. Postihnuté sú všetky zuby trvalého aj mliečneho chrupu.

Reakcia na pôsobenie škodliviny (endogénne podmienené poruchy)

Tkanivá vo vývoji reagujú na akúkoľvek pôsobiacu škodlivinu. Dočasný nedostatok živín alebo priame poškodenie funkcie normálne založených buniek tvoriacich zubné tkanivá vedie ku zmenám na zubných tkanivách. Ak sa pôsobí na zub v štádiu vývoja tvaru alebo tvorby tvrdých zubných tkanív, vzniká stav označovaný ako hypoplázia. Ak noxa pôsobí neskôr, počas ukladania minerálov do tvrdých zubných tkanív, vznikajú hypomineralizované zubné tkanivá.
Zmeny môžu nastať pred pôrodom, počas alebo po pôrode. Od toho závisí rozsah postihnutia mliečneho a trvalého chrupu.

Fluoróza zubov
Prítomnosť fluóru počas vývoja zuba je predpokladom optimálneho vývoja a kryštalizácie sklovinného apatitu. V zuboch bohatých na fluór je zmenená orientácia kryštálov apatitu ku smeru sklovinných priziem (hranolov) a ich veľkosť, čím dochádza k zmene indexu lomu svetla v porovnaní s ostatnou sklovinou. Oblasti so zmenenou orientáciou kryštálov apatitu sa stávajú viditeľnými.