dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022

Potrebu edukácie školopovinných detí o ústnom zdraví zdôraznila Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) aj počas marcového Svetového dňa ústneho zdravia (20.3.). Až 35% detí od 0 do 14 rokov nikdy nebolo u zubného lekára!

Značka Signal sa stará o zdravý a krásny úsmev celej rodiny, a preto prichádza na trh s novou zubnou kefkou pre deti. Novinka Signal Junior je určená pre deti od 7 do 13 rokov. Značka Signal v zubnej kefke skĺbila efektívnu starostlivosť o žiarivý detský úsmev a zábavu z čistenia zubov.

Detské zuby dokážu potrápiť, a keď už sú konečne vonku, tak je to starosť navyše. Kedy môžete očakávať prvé zúbky, ako sa o ne starať a kedy prvýkrát ísť na prehliadku k zubnému lekárovi? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Cieľom starostlivosti o chrup je predchádzať zubnému kazu a jeho komplikáciám, vývinu čeľustno-ortopedických odchýlok a ochoreniu patodontu.
V súčasnosti problém zubného kazu nie je prekonaný. Podieľa sa na tom nedostatočná informovanosť pediatrov a rodičov o starostlivosti o chrup dieťaťa a predchádzaniu zubného kazu. Zub je ohrozený zubným kazom hneď po prerezaní do ústnej dutiny.

Dutina ústna predstavuje začiatok tráviacej sústavy a chrup je jej neoddeliteľnou súčasťou. Nepredstavuje však samostatnú, nezávislú jednotku, ale je jedným z mnohých orgánov, nachádzajúcich sa v dutine ústnej a s ňou susediacich, ktoré len vo vzájomnej dokonalej súhre vykonávajú správnu funkciu.

Mliečny chrup sa skladá z 20-tich zubov (dentes decidui): 8 rezákov (dentes incisivi; I,II), 4 očné zuby (dentes canini; III), 8 stoličiek (dentes molares; IV,V). Črenové zuby (dentes praemolares) sa v mliečnom chrupe nenachádzajú. Usporiadané sú do zubných oblúkov, horného a dolného zuboradia, ktoré majú pri pohľade na žuvacie plôšky polkruhovitý tvar. Medzery medzi zubami sú v mliečnom chrupe normálnym nálezom.

Zuby mliečneho chrupu sú v porovnaní s trvalými zubami na výšku menšie, biele až namodralé. Tento dojem spôsobuje tenší plášť tvrdých zubných tkanív (skloviny a dentínu) okolo priestrannej dreňovej dutiny (tu sa nachádzajú cievy a nervy zásobujúce zub). Na najhrubších miestach je jeho maximálny rozmer 2,5 mm. Korene zubov sú dlhé a úzke. Zub sa skladá z tvrdých a mäkkých tkanív. K tvrdým zubným tkanivám patria sklovina, zubovina a cement. V porovnaní so zubami trvalého chrupu sú menej mineralizované, čo má za následok ich rýchlejšie opotrebovanie.

Sklovina

(substantia adamantina, enamelum) je najviac mineralizované, najtvrdšie, najkrehkejšie tkanivo v ľudskom organizme. Je výsledným produktom ameloblastov a po dokončení vývoja korunky zuba jej vývoj končí. Pokrýva korunkovú časť dentínu. Najtenšia je na krčku, najhrubšia na hrbčekoch a hranách zuba. Je modravo biela a mierne transparentná.

Vo všeobecnosti sa kaz v mliečnom chrupe podobá kazu v chrupe trvalom. Jeho priebeh má však isté rozdielnosti. Ich dôvodom sú rozdiely na úrovni mikroštruktúry a anatomické danosti. Na predilekčných miestach vzniku kazu (jamky a ryhy na žuvacích plôškach, oblasť krčkov a medzizubné priestory) je sklovina tenká 0,3 - 0,6 mm, kvalita mineralizácie skloviny vyvinutej v perinatálnom období a výrazný podiel menej mineralizovaného dentínu umožňujú rýchle šírenie kazu. V mliečnom chrupe prebieha kaz predovšetkým akútne (carles acuta).

Základ zubov sa vytvára z dvoch zárodočných tkanív, ektodermy (rovnaký pôvod majú napr. aj koža a jej orgány — vlasy, nechty atď.) a mezodermy (z nej sa vytvárajú aj kosti, svaly, cievy a poď).

Vývoj chrupu začína následne po vývoji primitívnej ústnej dutiny asi na 36. deň vnútromaternicového vývoja embrya. Na vrcholoch výbežkov hornej čeľuste a sánky dochádza vplyvom mezodermy ku zmnoženiu buniek ektodermy a vzniká zubná platnička, ktorá sa postupne zanára do mezenchýmu a vzniká tak zubná lišta.

K poruchám vývoja zubov a zubných tkanív dochádza v období ich vzniku rastu a mineralizácie. Ak škodlivý faktor zasiahne v období vzniku a rastu zuba, objavujú sa v chrupe anomálie počtu, tvaru, veľkosti zubov a štruktúry zubných tkanív, v neskoršom období poruchy mineralizácie a to napr. aj bez zmeny tvaru zuba. Vývoj zuba môže byť spomalený alebo urýchlený.

Prerezávanie zuba súvisí s rastom koreňa do dĺžky. Súčasne prebieha prestavba kosti nad zubom a vytvára sa kostné lôžko. Kosť nad zubom sa
resorbuje (stenčuje), až vznikne kontakt zárodku zuba s mäkkými tkanivami. Zvyšok sklovinového epitelu, ktorým je korunka zuba obalená a vytvára okolo nej ochranný vak, sa spojí s epitelom ústnej sliznice.