Pre rodiny smrteľne chorých detí vzniká Denné centrum