Genetika a diagnostika porúch sluchu u malých detí