„Nie je dôležité, kde ste dnes, ale kde chcete byť zajtra.“